Uputa o mjerama zaštite od najčešćih bolesti i štetnika prije i tijekom zamračivanja krizantema

Zbog izrazito vlažnog, vrućeg i sparnog vremena koje bilježimo u većem dijelu srpnja, prije deset dana  (21.7.) upućeno je upozorenje o mogućoj pojavi bakterijskih bolesti krizantema tijekom 2023. sezone, a u prvom tjednu ovog mjeseca (06.7.) preporuke za preventivne mjere zaštite od važnijih neželjenih promjena (uzročnika bolesti i štetnika).

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krizantema u većem dijelu mjeseca srpnja 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 31.7. 2023. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  166,6 mm 12.125 minuta 66,00 % 21,65°C
M. Središće 174,4 mm 9.065 minuta 80,09 % 22,07°C
Kotoriba 212,0 mm 8.720 minuta 80,00 % 21,56°C
Donja Dubrava 127,0 mm 18.055 minuta 73,94 % 22,39°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Kako krizantema spada u skupinu biljaka kratkog dana čiju cvatnju potiču hormoni koji se formiraju noću u starijem lišću, sama cvatnja će nastupiti ako kod biljaka određene visine rasta nastupe dani ispod kritične dužine (kraći od 13 sati). Poznavanjem kritične duljine dana, odnosno granice između dugog i kratkog dana, može se odrediti početak cvatnje krizantema. Pokrivanje krizantema crnim plastičnim folijama obično se provodi od prvog tjedna kolovoza do prvog tjedna rujna, a tada prema višegodišnjim prosjecima povremeno očekujemo kasno-ljetne ciklone koje donose kišne dane i povišenu vlagu zraka. Zamračivanje krizantema u tom razdoblju dodatno pogoduje razvoju nekoliko skupina biljnih bolesti, prvenstveno zbog povišene vlažnosti zraka i učestale rose i/ili magle, koje tijekom kolovoza i početkom rujna često nastaju zbog razlike u noćnim i dnevnim vrijednostima temperatura zraka! Zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline Mure i Drave tijekom srpnja trajalo je duže od 12.000 minuta (na otvorenom) (vidi Tablicu 1.)(npr. lokaliteti Mursko Središće i Donja Dubrava)! Treći “toplinski udar” trajao je u danima 14.7.-20.7. 2023. kada su najviše dnevne temperature svakodnevno iznosile 30,0°-34,8°C! Ali, u razdoblju 13.7.-30.7. o.g. istovremeno prevladava iznadprosječno kišno razdoblje tijekom kojeg je u središnjem dijelu Međimurja izmjereno čak 119,0 mm oborina! Na svim je mjernim mjestima u Međimurju tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca srpnja padalo značajno više kiše od očekivanog prosjeka (od +59,8 do +144,8 mm), a prosječna je mjesečna temperatura pritom +0,76° do +1,59°C iznad mnogogodišnje vrijednosti (vidi Tablicu 1.)! Vrlo je sparno, pa dnevne vrijednosti relativne vlage u zraku na lokalitetima uz riječne doline posljednja dva tjedna imaju raspon vrijednosti 69,2-97,3 %! Jutra su posljednjih dana nešto svježija, isto očekujemo u narednim danima (12-15°C), pa je pojava rose izražena (moguća je i magla)! Ukupno je mjesečno zadržavanje vlage u biljnim organima na nekim mjernim mjestima uz riječne doline 12.100-18.000 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Prema višegodišnjim iskustvima tijekom narednog kolovoza bilježimo na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave naj-dugotrajnije zadržavanje vlage na biljkama, pa obično u takvim uvjetima pronalazimo prve znakove lisnih pjegavosti krizantema (Alternaria, Septoria). Uz zamračivanje krizantema raste opasnost od pojave i razvija bijele hrđe krizantema (Puccinia horiana)! Stoga u narednim zaštitama preporučujemo redovito primjenjivati dovoljno učinkovite i dopuštene fungicide za suzbijanje navedenih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom kolovoza još uvijek bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus), lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a zbog visokih temperatura već sredinom srpnja bila moguća ranija pojava stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus). U srpnju bilježimo pojavu leptira druge generacije leptira sovica (Noctuidae), a od kraja ovog mjeseca pojavu prvih leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis),! Toplo i sparno razdoblje tijekom kolovoza može pogodovati naknadnom razvoju njihovih gusjenica koje napadaju lišće (npr. soviceNoctuidae) i/ili stabljike krizantema (npr. kukuruzni moljacOstrinia).

Stoga je potrebno redovito pregledavati biljke na navedene štetne organizme, te redovito poduzimati mjere za njihovo suzbijanje primjenom dovoljno učinkovitih i dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis