Obavijest proizvođačima plodovitog povrća u plastenicima i otvorenim poljima, te proizvođačima povrća za vlastite potrebe

Krajem prvog tjedna mjeseca srpnja (07.7. 2023.) upućena je preporuka proizvođačima povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama) o usmjerenim mjerama zaštite protiv najvažnijih kategorija štetnih organizama koje se javljaju na području Županije!

Vrlo je toplo, sparno i često padaju grmljavinske oborine! Treći “toplinski val” trajao je u danima 14.7.-20.7. 2023., kada su najviše dnevne temperature svakodnevno iznosile 30,0°-34,8°C! Ali, u razdoblju 13.7.-30.7. o.g. istovremeno prevladava iznadprosječno kišno razdoblje tijekom kojeg je u središnjem dijelu Međimurja izmjereno čak 119,0 mm oborina! Na svim je mjernim mjestima u Međimurju tijekom proteklog mjeseca srpnja padalo značajno više kiše od očekivanog prosjeka (od +59,8 do +144,8 mm), a prosječna je mjesečna temperatura pritom +0,96° do +1,76°C iznad mnogogodišnje vrijednosti (vidi Tablicu 1.)! Vrlo je sparno, pa dnevne vrijednosti relativne vlage u zraku na lokalitetima uz riječne doline posljednja dva tjedna imaju raspon vrijednosti 69,2-97,3 %! Jutra su posljednjih dana nešto svježija, isto očekujemo u narednim danima (14-15°C), pa je pojava rose izražena (moguća je i sumaglica ili magla)! Ukupno je mjesečno zadržavanje vlage u biljnim organima na nekim mjernim mjestima uz riječne doline 12.100-18.000 minuta (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika plodovitog povrća proteklom mjesecu srpnju 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  166,6 mm 12.125 minuta 65,00 % 21,80°C
M. Središće 174,4 mm 9.230 minuta 79,35 % 22,24°C
Kotoriba 212,0 mm 8.815 minuta 79,00 % 21,76°C
Donja Dubrava 127,0 mm 18.510 minuta 73,04 % 22,56°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Iznadprosječno vlažno (kišovito), toplo i sparno razdoblje očekujemo i tijekom prve polovice kolovoza!

U takvim uvjetima bilježimo jaču pojavu različitih uzročnika bolesti i nekih štetnika u biljnim usjevima i nasadima. Stoga smo posebne preporuke posljednja dva mjeseca upućivali tržnim proizvođačima povrtnih kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača, brokula) (19.6., 10.7. i 28.7. 2023.), krumpira (9.6., 23.6., 05.7. i 19.7. 2023.), te lukovičastog (06.6., 26.6., 04.7. i 20.7. 2023.), plodovitog (16.6. i 07.7. 2023.) i korjenastog povrća (mrkva, celer, peršin) (13.6., 11.7. i 27.7. 2023.)!

Vrlo visoka vlažnost zraka otežava prozračivanje plastenika gdje se uzgaja plodovito povrće (npr. rajčica, salatni krastavci). VAŽNO: Još početkom lipnja o.g. (08.6. 2023.), a kao posljedica iznadprosječnih svibanjskih oborina, primijećeni su prvi simptomi plamenjače (Phytophthora), a ranije još i sive plijesni (Botrytis) (04.5. 2023.) i koncentrične pjegavosti (Alternaria – samo na osjetljivim hibridima rajčice) (29.5. 2023.). Uz sparinu, srpanjski porast temperatura zraka pogoduje pojavi baršunaste plijesni (Fulvia) na lišću rajčice! Osjetljivost hibrida značajno utječe na pojavu i razvoj navedenih gljivičnih bolesti rajčice! Berba rajčice u negrijanim plastenicima traje od sredine zadnje dekade mjeseca lipnja o.g., pa tijekom dozrijevanja plodova rajčice preporučujemo provoditi mjere zaštite protiv navedenih uzročnika primjenom dopuštenih fungicida sa propisanim kraćim karencama (3-4 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili korištenjem mikrobioloških pripravaka (Bacillus subtilis, Pythium oligandrum)! Na otvorenim gredicama u epidemijskim se razmjerima pojavljuje plamenjača (Phytophthora infestans), koja u relativno kratkom razdoblju u potpunosti uništava nezaštićene vrtove s rajčicama!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (i rajčice) (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: Budući je siva plijesan jedna od najčešćih uzročnika bolesti pri uzgoju povrća u plastenicima i otvorenim gredicama, projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj potvrđen je razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! U godišnjem planu suzbijanja ove bolesti voditi računa o navedenim novijim spoznajama.

 

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida sa propisanim kraćim karencama (K = 3 dana). Također, na otvorenom gredicama pri uzgoju malih krastavca (kornišonima) u zaštitama koristiti fungicide kraće karence (3-4 dana), jer već više od mjesec dana traje dozrijevanja i berbe plodova (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Na središnjim lokalitetima uz rijeku Muru već krajem mjeseca lipnja o.g. zaraza netretiranih krastavca kornišona uzročnikom plamenjače (Pseudoperonospora) bila je >25 %, a naknadno bilježimo brži razvoj ove bolesti na većini nezaštićenih gredica!

 

U usjevima paprike moguće je u drugom dijelu vegetacije primijeniti fungicide za suzbijanje antraknoze, pepelnice, plijesni, pjegavosti i truleži (npr. Colletotrichum, Leveillula, Botrytis i dr.), uz primjenu dopuštenih pripravaka s karencom 3-7 dana ili mikrobiološkim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) potrebno redovito preventivno suzbijanje radi sprječavanja prenošenja virusa TSWV)! Na osjetljivim hibridima potrebno je suzbijati već početnu populaciju u cvjetovima dopuštenim insekticidima kraće karence (do 7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Štete od kalifornijskog tripsa i virusa TSWV na usjevima paprike proizvođači dojavljuju od zadnjeg tjedna mjeseca lipnja o.g.!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca  (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom su dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija) sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin, alfacipermetrin, lambda-cihalotrin), te noviji piriproksifen i spiroteramat! U 2019. su sve testirane populacije stakleničkog štitastog moljca bile rezistentne na spirotetramat (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska županija) i jadranskog dijela Hrvatske (Dubrovačko-netervanska županija), te bile rezistentne na primjenu piretroida (lambda-cihalotrina) (90 %), spinosina (spinosad) (90 %) i avermektina (abamektin) (100 %)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: Preporučujemo mijenjati skupine pripravaka za zaštitu povrća zbog sprječavanja pojave i razvoja rezistentnosti (otpornosti) neželjenih organizama na prečesto korištena sredstva za zaštitu bilja (https://rezistentnost-szb-hr), ako i zbog što manje razine ostataka (rezidua) na tretiranim biljkama. Moguće je pred sam početak berbe i tijekom višekratne berbe plodovitog povrća koristiti mikrobiološke i biljne pripravke dopuštene u ekološkoj proizvodnji!

 

Plodovito povrće u plastenicima osjetljivo je na vršnu trulež plodova zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla.

Osim korijenasto-gomoljastog povrća (mrkva, peršin, pastrnjak, cikla, krumpir), uz okućnice se još uzgajaju kupusnjače, različite salate, mahunarke (grah , mahune), lukovičasto povrće (crveni, bijeli luk, poriluk) i plodovito povrće (rajčica, krastavci kornišoni i salatni te paprika). Dominantan problem pri takvom uzgoju su lisne uši (Aphidae) (gotovo uvijek jače napadaju papriku, grah i ciklu), različite vrste gusjenica (npr. Mamestra, Pieris) (najčešće na kupusnjačama), zadnjih godina i fitofagne stjenice (Nezara viridula), te uzročnici bolesti među kojima najveće štete bilježimo od plamenjača (Peronospora, Phytophthora) (na luku, krastavcima, krumpiru, rajčici) i specifične gangrene korjenova vrata (Phytophthora) pri uzgoju hibrida paprike tipa babura.

Manji broj kućanstva posjeduje i plastenike različite izvedbe, gdje se uzgoj povrća ponavlja iz godine u godinu. Pri takvom se uzgoju javljaju specifični štetni organizmi prilagođeni povišenim temperaturama i važnosti zraka: uzročnici biljnih bolesti, npr. baršunasta plijesan (Fulvia), pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca, Leveillula), plamenjače (Pseudoperonospora, Phytophthora), pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), plijesni i truleži (Botrytis, Sclerotinia), te štetni organizmi životinjskog podrijetla, npr. bijela mušica (Trialeurodes, Bemisia), lisne uši (Aphidae), staklenička grinja (Tetranychus), mušice mineri lišća (Liriomyzae), kalifornijski trips (Frankliniella) i dr.

Od štetnih smo organizama u plastenicima od druge polovice mjeseca lipnja o.g. zabilježili početak prekomjernog množenja kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis), stakleničke grinje (Tetranychus urticae) i cvjetnih štitastih moljaca („bijelih mušica“) (Trialeurodes).

Od druge polovice proteklog mjeseca srpnja u središnjem i zapadnom dijelu Županije bilježimo aktivni let leptira sovica (Noctuidae), a ljetnu (drugu) generaciju kukuruzna moljca (Ostrinia nubilalis) očekujemo tijekom kolovoza!! Njihove gusjenice često napadaju plodove paprike u dozrijevanju i berbi tijekom mjeseca kolovoza! Naredne mjere zaštite provoditi isključivo primjenom insekticida djelotvornih na gusjenice kukuruznog moljca i lisnih sovica, a i dopuštenih za primjenu u usjevima paprike sa kraćom karencom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je koristiti i botaničke (biljne), te neke mikrobiološke insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Sva sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama na etiketi, pri čemu naročito voditi računa o dopuštenju prema vrstama povrća, najvećem broju dozvoljenih primjena tijekom jedne sezone na istoj površini, količini ili koncentraciji primjene, te propisanoj karenci!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Preporuke pri izboru sredstva za zaštitu povrća tržnim proizvođačima mogu se koristiti i na manjim površinama uz okućnice, ali suzbijaju se samo štetni organizmi koji su iz iskustva iz prethodnih sezona prisutni na takvim uzgojnim gredicama!

VAŽNO: TIJEKOM VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM ILI NOĆNIM SATIMA!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis