Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinograda prošlo je 11 dana. To razdoblje obilježeno je ekstremnim vremenskim uvjetima te smo zabilježili maksimalne temperature zraka u vrijednostima 35 i 37 °C. Na području Moslavine i Letovanskog vrha zabilježene su štete od tuče i olujnog vjetra. U većini vinograda i dalje je dominantan zdravstveni problem u plamenjača vinove loze, što je posljedica ranijih zaraza. Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od direktne zaraze bobica s plamenjačom (Plasmopara viticola). Bobice su na direktu zarazu peronosporom osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za pojedinu sortu. U ovom je razdoblju moguća zaraza peteljkovine i vršnog lišća. Radi očuvanja lisne mase, u zaštiti protiv peronospore, predlažemo primjenu fungicida: Orondis (karenca-14) Mildicat, (K 21 dan), Enervin, (K 21 dan), Ampeksio (K 21 dan), Leimay (K 28 dana).

Moguća je i primjena kombiniranih bakrenih pripravaka (Ridomil gold R, K 21 dan) ili pojedinačnih bakrenih pripravaka za koje je propisana karenca 35 dana.

Ukoliko se za zaštitu koriste pripravci iz skupine ditiokarbamata (Polyram DF, Captan WP 50, Delan pro, Kastor) u kombinaciji sa pripravcima na osnovi sumpora produžuje se karenca, koja u tom slučaju za vinske sorte grožđa iznosi 56 dana.

Visoke temperature zraka praćene visokom vlagom zraka pogoduju razvoju zaraze s pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida sistemičnog mehanizma djelovanja: Luna experience (K 14 dana), Dynali EC (K 21 dan), Cyflamid 5 EW (K 21 dan), Collis SC (K 28 dana), Sugoby (K 35 dana), Talendo EC (K 28 dana), Kusabi SC (K 28 dana),

Primijeniti se mogu i  pripravci na osnovi sumpora (K 35 dana). U ovakvim vremenskim uvjetima rizik od zaraze pepelnicom iznimno je velik, sve do razvojne fenofaze mekšanja bobica.

Podsjećamo vinogradare na važnost provođenja mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
  • Krčenje zapuštenih vinograda
  • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) žutim ljepljivim pločama. Ukoliko se tijekom srpnja na žutim ljepljivim pločama utvrdi prisutnost cvrčka, preporuka je da se krajem srpnja ili početkom kolovoza provede treće tretiranje američkog cvrčka.

U vinogradima koji su stradali od tuče moguća je primjena biostimulatora bogatih aminokiselinama koje će ubrzati zacjeljivanje nastalih oštećenja i ublažiti stres biljaka:  Isabion, Polyamin, FitoAlgen F, Delfan plus, Fitofert LMW, Drin i dr.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 

 

 

                                                                           Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                           E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis