Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Proizvođači kasnog kupusa moraju redovito vršiti preglede svojih usjeva jer zbog visokih temperatura imamo jake pojave štetnika. Na kasnih  kupusnjačama  prisutna je jaka populacija kupusnog moljca (Plutella xylostella) i to svih razvojnih stadija, let leptira kupusnog bijelca (Pieris spp.), te ponegdje pojava gusjenica je također stalna pojava. Osim toga na nekim lokacijama imamo jače populacije štitastog moljca (Aleyrodes beassicae), kupusne buhače (Halticinae) kao i  kupusnih stjenica (Eurydema spp.) Tijekom vegetacije potrebno je pratiti pojavu lisnih ušiju (Aphididae),  tripsa (Thysanoptera), te kupusne lisne sovica (Mamestra, Autographa).

Potrebno je i dalje vršiti preglede parcela i ovisno o pronađenom štetniku i karenci izvršiti tretiranje, nekim od insekticida ovisno o dozvoli za pojedine vrste štetnika i kultura: Karate Zeon, Sumialfa 5 FL, Cytrin max, Cypgold, Sherpa 100 EW, Alverde, Direkt green,Affirm, Closer,Avaunt, Mospilan 20 SG,Movento i dr.

Voditi računa da kod visokih temperatura neke skupine insekticida imaju kraće djelovanje, zbog čega je potrebno češće obilaziti usjeve i pratiti populacije štetnika.

Potrebno je pratiti i pojavu bolesti od kojih se mogu javiti bakterijska tamna trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris), zatim koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), plamenjača kupusa (Peronospora parasitica) i dr. Pojava bolesti ovisi o vremenskim prilikama. Obično visoke temperature ne pogoduju toliko pojavi gljivičnih oboljenje, no potrebno je obavljati preglede i po potrebi izvršiti tretiranje ovisno o dozvoli za pojedinu kulturu i bolest te prošivajući karence.

Neki od fungicida koji se mogu koristiti za suzbijanje bolesti: Neoram WG, Ortiva top, Infinito, Difcor, Score,Signum i dr.

Sve potrebne podatke o dozvolama za pojedine bolesti, karence i broj primjena provjerite u Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

U ovako nepovoljnim vremenskim prilikama poželjno je biljke tretirati i nekim od biostimulatora ovisno o ponudi na tržištu: Kendal, Megafol, Amino Vital, Bioplex, Amalgerol, Fitofert LMW, Drin, Poly-Amin. , Bombardieri , Fitoalgen  F, Kaishi i dr.

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom uvjetovanosti NN26/2023                                                                                                                                                 

     Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                                     E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis