Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o mjerama zaštite kasnih sorata jabuka

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 13 dana (13.7. 2023.)!

U posljednja dva tjedna najviše su dnevne temperature zraka u hladovini tijekom razdoblja 14.7.-20.7. bile najčešće u rasponu od 30,0° do 34,8°C (treći ovogodišnji “toplinski val”)! Posljednjih pet dana je značajno osvježilo, pa su najviše dnevne vrijednosti često u rasponu 23,8°-28,7°C! Neuobičajeno je vlažno s čestim oborinama, pa u posljednja dva tjedna samo tijekom 3 dana nismo bilježili padaline! Na većini mjernih mjesta u Međimurju je tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca srpnja zabilježeno od 115,6 mm do 201,8 mm oborina (vidi Tablicu 1.)(u središnjem dijelu Županije od posljednje je preporuke zabilježeno već 70,6 mm padalina)! Ukupno mjesečno zadržavanje vlage u biljnim organima na nekim mjernim mjestima uz riječne doline traje 11.000-15.000 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća u prve dvije i pol dekade srpnja 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 26.7. 2023. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  161,8 mm 11.215 minuta 66,00 % 21,94°C
M. Središće 164,4 mm 7.685 minuta 80,67 % 22,45°C
Kotoriba 201,8 mm 8.175 minuta 80,00 % 21,97°C
Donja Dubrava 115,6 mm 15.630 minuta 74,41 % 22,81°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Kišu očekujemo još tijekom današnjeg prijepodneva! Naknadno će narednih 5-6 dana biti vrlo sparno i vruće, s najvišim dnevnim vrijednostima temperature zraka 26-30°C! Neće biti sasvim stabilno, nove oborine su ponovno moguće tijekom narednog vikenda (29.7.) i sredinom idućeg tjedna (01.8.)!

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Već u nekoliko posljednjih uputa upozoravamo da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na ljetnim sortama jabuka (npr. Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar), čiji početak berbe počinje zadnjih dana mjeseca srpnja i sredinom ili krajem mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju dominantne dvije bolesti u međimurskim skladištima: smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Uvjeti tijekom srpnja o.g. , naročito posljednjih 10-ak dana optimalni su i razvoju sive plijesni na plodovima jabuka (Botrytis) (ranijih sezona uočeno na sorti Idared)!

U poljskom mikro-pokusu sa integriranim mjerama zaštite, uz metodu konfuzije jabučnog savijača i uvođenjem pripravaka za ekološku poljoprivredu, na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je sredinom srpnja o.g. (22.7. 2023.) ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, od početka travnja travnja do kraja svibnja o.g. ukupno je provedeno deset, tijekom lipnja dvije usmjerene zaštite i tijekom srpnja naredne dvije aplikacija (ukupno 14), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Tijekom kolovoza se planira provesti još 1-2 aplikacije mikro-biološkim fungicidom (Bacillus amyloliquefaciens), te jednom primjenom insekticida kraće karence.

VAŽNO: Zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Ako nema simptoma napada (zaraze) najvažnijih neželjenih organizama, moguće je prednost u zadnjim aplikacijama dati primjeni mikrobiološkim ili alternativnim pripravcima koji imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji voća. Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka ljeta (mjeseca lipnja) moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika “crvljivosti plodova” jabuke i kruške, neprekidno traje na donjoj granici kritične brojnosti, pa u slabije zaštićenim plantažnim nasadima na sorti Idared pronalazimo oštećene plodove (na kojima se naknadno ovog tjedna jače razvija smeđa trulež – Monilinia). U istom je razdoblju zabilježen kritičan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodove jabuke. Nadalje bilježimo i nešto slabiju populaciju nekih vrsta leptira savijača kožice plodova (Archips, Pandemis). Posljednja dva tjedna bilježimo slabiju pojavu leptira moljca kružnih mina, te manji broj leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) (u središnjem i zapadnom dijelu Županije).

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (npr. Isonet CTT ili RAK 3), te su pokriveni mrežom protiv tuče!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a prema iskustvima iz ranijih sezona u vrlo vrućim razdobljima u prvoj polovici i/ili sredinom kolovoza očekujemo pojavu običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Gala, Braeburn). Stoga je potrebna redovita kontrola nasada na fitofagne grinje, te prema potrebi njihovo usmjereno suzbijanje alternativnim sredstvima (s dopuštenjem u ekološkom uzgoju).

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika (leptiri) na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u drugoj polovici srpnja o.g.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archipa Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,2 1,2 2,4 6,4 0,7 0,2

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen! Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis