Obavijest vinogradarima

Simptomi plamenjače (Plasmopara viticola) koji su vidljivi u pojedinim vinogradima rezultat su ranijih zaraza pa u takvim vinogradima i dalje treba biti oprezan.

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od direktne zaraze bobica s plamenjačom (Plasmopara viticola). Bobice su na direktnu zarazu peronosporom osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za pojedinu sortu. U ovom je razdoblju moguća zaraza peteljkovine i vršnog lišća o čemu treba voditi brigu osobito kod sorti kasnijih epoha dozrijevanja.

 

Od priprava mogu se koristiti, Orondis (K-14) Mildicat (karenca 21 dan), Enervin (karenca 21 dan), Ampeksio (karenca 21 dan), Leimay (karenca 28 dana).

Moguća je i primjena kombiniranih (Ridomil gold R – karenca 21 dan) ili pojedinačnih bakrenih pripravaka za koje je propisana karenca 35 dana.

Kombinacija fungicida za suzbijanje plamenjače  na osnovi ditiokarmbamata (Polyram DF,  Captan WP50, Kastor WP, Delan pro u kombinaciji s fungicidima na osnovi sumpora imaju produljenu karencu koja iznosi  56 dana!! 

 

Još početkom mjeseca srpnja bilježili smo pojavu  pepelnice osobito na osjetljivim sortama (chardonnay, pinot bijeli, pinot sivi, portugizac) na što smo redovito upozoravali. Opasnost od  razvoja pepelnice na bobicama smanjuje se i prestaje ulaskom grozda u razvojnu fazu mekšanja bobica i šare bobica kod sorata s obojenom pokožicom.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) preporučamo krajem srpnja i početkom kolovoza u vinogradima u kojima je pepelnica prisutna uporabu fungicida: Luna experience (karenca 14 dana), Dynali EC (karenca 21 dan), Cyflamid 5 EW (karenca 21 dan), Collis SC (karenca 28 dana), Sugoby (karenca 35 dana), Talendo EC (karenca 28 dana), Kusabi SC (karenca 28 dana).

Primijeniti se mogu i  pripravci na osnovi sumpora (karenca 35 dana), te podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U pojedinim nasadima izrazita je pojava simptoma ESCE na zaraženim u vidu promjena boje i nekroze između žila lista. Zaražene trsove preporučamo redovito uklanjati iz nasada!

VAŽNO!

 

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18 i NN 63/19) svi posjednici vinove loze obavezni su provoditi mjere za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze.

Propisane mjere navedenom naredbom su:

  • Sustavno pregledavati biljke domaćina radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom
  • Uklanjanje oboljelih trsova s korijenom koji pokazuju simptome karakteristične za fitoplazne.
  • Sustavno praćenje pojave američkog cvrčka vizualnim pregledima vizualnim pregledom naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja, te odraslih oblika postavljanjem žutih ljepljivih ploča početkom srpnja
  • Zapuštene vinograde privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ih redovito obrađivati i održavati ili krčenje zapuštenih vinograda ako se redovito ne obrađuju i održavaju
  • Uništavanje obične pavitine (Clemati vitalba).
  • Suzbijanje američkog cvrčka:
  • U zaraženom i sigurnom području, u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze;
  • U nezaraženom području, u vinogradima u kojima se utvrdi njegova prisutnost, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze.

 

Sredinom proteklog tjedna (17.-20.7.) na žutim ljepljivim pločama nalazili smo prve odrasle oblike američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.), vektora zlatne žutice vinove loze.

Sukladno navedenoj Naredbi ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

ZBOG ZAŠTITE PČELA VAŽNO JE DA SE TRETIRANJE OBAVLJA U DOBA DANA KAD PČELE NE LETE TE DA U VINOGRADU PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA BUDE POKOŠEN CVJETNI PODRAST.

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U HLADNIJEM DIJELU DANA!

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Pripremi za ispis