Obavijest poljoprivrednicima

Tijekom jučerašnjeg dana na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije  ovisno o lokalitetu u pojedinim dijelovima županija bilo je olujno nevrijeme popraćeno sa jakom tučom.

Višegodišnji nasadi koji su stradali od tuče za zacjeljivanje rana preporuča se primjena pripravaka na bazi kaptana. Za ublažavanje nastalih šteta od tuče uz kaptan moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis