Obavijest vinogradarima

Agroklimatske stanice zabilježile su početkom srpnja povoljne uvjete za razvoj infekcije plamenjačom (Plasmopora viticola), te pepelnicom (Uncinula necator). Kako je od zadnje preporuke prošlo 14 dana potrebno je provesti zaštitu vinove loze protiv navedenih bolesti.

 

Preparati za suzbijanje navedenih bolesti nalaze se u tablici.

 

BOLEST PREPARAT AKTIVNA TVAR
 

 

 

 

 

PLAMENJAČA

Mikal premium F Fosetil, folpet, iprovalikarb
Mikal Flash Fosetil, folpet
Curzate F Folpet, cimoksanil
Pergado F Folpet, mandipropamid
Fantic F Folpet, benalaksil M
Cabrio top Piraklostrobin, metiram
Forum Star Dimetomorf, folpet
Mildicut 25 SC Ciazofamid
Profiler Fosetil, fluopikolid
Zorvec Vinabel Oksatiapiprolin, zoksamid
Ampexio Mandipropamid, zoksamid
Azimut 80 WG Fosetil
Orondis Oksatiapiprolin
Ridomil Gold R Metalaksil-M, bakarni oksiklorid
Cyclo R Liquido Metalaksil, bakarni hidroksid
I dr.
 

 

 

 

PEPELNICA

Nativo 75 WG Trifloksistrobin, tebukonazol
Stroby DF Krezoksim-metil
Talendo Prokinazid
Topas 100 EC Penkonazol
Vivando SC Metrafenon
Dynali Difenkonazol, ciflufenamid
Domark 40 ME Tetrakonazol
Difcor Difenkonazol
Folicur EW 250 Tebukonazol
Zato 50 WG i dr. Trifloksistrobin
Spirox Spiroksamin
I dr.

Prednost dati fungicidima koji su najmanje korišteni.

 

Za suzbijanje druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) dozvolu imaju preparati: Cythrin Max, Affirm, Laser, Rotor SuperCoragen 20 SC i dr.

 

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18, 63/19) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

 

Insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, Sivanto Prime, Krisant EC, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

 

Prilikom primjene insekticida potrebno je pokositi sav cvatući korov i zaštitu provoditi u večernjim satima zbog zaštite pčela.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis