Obavijest vinogradarima

U vinogradima je potrebno nastaviti provoditi zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Unicula necator) i američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

 

Za suzbijanje plamenjače primijeniti jedan od fungicida: Mikal Premium F, Mikal Flash, Pergado F, Curzate F, Forum Star i dr.

Suzbijanje pepelnice provesti jednim od fungicida sistemičnog mehanizma djelovanja: Luna expirience, Folicur EW, Collis, Talendo, Vivando,Topas 100 EC  uz dodatak pripravka na bazi močivog sumpora.

Kod sorti vinove loze koje se nalaze u fazi pred zatvaranje grozda izvršiti zaštitu protiv truleži (Botrytis cinerea) jednim od fungicida: Switch 62, 5. Teldor SC 500, Cantus i dr.

 

Brodsko posavska županija nalazi se u demarkiranom području što znači da se obavezno moraju provoditi mjere za sprječavanje širenja fitoplazme zlatne žutice vinove loze, jedna od mjera je suzbijanje vektora širenja ove opasne fitoplazme američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

Navedene obavezne mjere regulirane su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18, NN 63/2019.

 

Svi posjednici vinove loze ( vinogradari, rasadničari, hobisti i ostali građani)  dužni su redovito suzbijati ovog štetnika insekticidima kako se smanjila brojnost ovog štetnika a time i opasnost od širenja ove najopasnije bolesti Zlatne žutice vinove loze.

U proizvodnim vinogradima preporučuju se najmanje najmanje dva tretiranje:

-prvo tretiranje obavlja se nakon cvatnje u prvoj polovici lipnja (ličinke L3 stadija)

– drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvog u narednih nekoliko dana bi trebalo izvršiti ovaj drugi tretman.

 

Od insekticida za suzbijanje američkog cvrčka primijeniti jedan od dozvoljenih insekticida: Direkt Green,Sunialfa 5 FL, Asset Five, Avaunt EC, Mavrik Flo, Fliper i dr.

 

Prije primjene insekticida obavezno pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela!

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl. ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis