Obavijest vinogradarima

I dalje voditi računa o preventivnoj zaštiti novog porasta kao i redovitom, najmanje dva puta tjedno, detaljnijem pregledu nasada i biljnih organa. Indeks rasta lista 3 lista/tjedno.

U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

 

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

UPOZORAVAMO NA VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI!!!

preporučamo pažljivi pregled bobica radi pravovremenog uočavanja simptoma;

– na dan 28.06. moguće ostvareni uvjeti za infekciju za područje otoka Krk (Malinska), te na dan 24.06. Baška

– na dane 20. i 21.06. moguće ostvareni uvjeti za infekcije za područje otoka Rab

– na dane 21. i 27.06. moguće ostvareni uvjeti za infekciju za područje otoka Lošinj

– i dalje preporučamo primjenu fungicida sistemičnog načina djelovanja;

-ZA EVENTUALNA PRODUŽENJE RAZMAKA IZMEĐU TRETIRANJA INERPOLIRATI SUMPORENJE

(izbor pripravaka u obavijesti od 05.06. a svi registrirani pripravci na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

 

 

 

 

 

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

OVISNO O ZADNJE IZVRŠENOM TRETIRANJU I DALJE PRIJE OBORINA PREVENTIVNA ZAŠTITA!

-voditi računa o novom nezaštićenom porastu kao i riziku za grozdove i peteljkovinu;

-voditi računa o razmacima između tretiranja a ovisno zadnje izvršenoj zaštiti i primijenjenom pripravku;

-od posljednje obavijesti moguće ostvareni uvjeti za sekundarne infekcije:

– na dane 21.06. i 28.06. na lokalitetu Vrbničkog polja;

– na dan 22.06. na lokalitetu Vinodolskog polja

– od 20. do 29. povoljni uvjeti za razvoj bolesti za područje Raba i Baške, Lošinja

-zaštitu provesti prije slijedećih oborina i dalje preporučamo primjenu fungicida sistemičnog načina djelovanja (izbor registriranih pripravaka u obavijesti od 05.06. i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

-prije zatvaranja grozda preventivna zaštita

(pregled registriranih pripravaka na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

ESCA

-mogući početak pojave simptoma na zaraženim trsovima u vidu promjena boje i nekroze između žila lista;

-u narednom razdoblju očekujemo jaču pojavu simptoma

 

 

 

 

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

(FD)

OBVEZA:  Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Narodne novine, br. 48/18 i 63/19) i novoj Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

ZA NEZARARAŽENO PODRUČJE :

SVI POSJEDNICI VINOVE LOZEREDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME!!!

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-izostanak grozdića

-sasušeni/osipani grozdići

MOGUĆ POČETAK POJAVE PROMJENE PROMIJENE BOJE LISTA KOD BIJELIH SORTI U ŽUTU A KOD CRVENIH U TAMNO CRVENU

-MOGUĆ POČETAK POJAVE UVIJANJA LISTA

MATIČNI NASADI I RASADNICI praćenje i suzbijanje vektora  (vidi niže američki cvrčak)

 

 

 

CRNO DRVO

(Bois noir)

(BN)

– bolest prisutna na cijelom uzgojnom području;

– simptomi na zaraženim trsovima VIZUALNO VRLO SLIČNI ZLATNOJ ŽUTICI (FD); za razlikovanje potreban test (PCR, RFLP)

-uglavnom zaraženi POJEDINAČNI TRSOVI (ne redom više trsova)

-u vinogradima i neposrednoj okolini vinograda preporučamo redovno uklanjanje korova posebice slaka, koprive, crne pomoćnice, amarantusa, rusomače, žabnjaka, lobode, maslačka kao domaćina polifagnih cikada (Hyalesthes obsoletus, Reptalus panzeri) vektora ove fitoplazme

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Narodne novine, br. 48/18 i 63/19) i novoj Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

ZA NEZARAŽENO PODRUČJE:

 MATIČNI NASADI  I RASADNICI:

redovno praćenje pojave i suzbijanje (ponoviti tretiranje u razmaku 2-3 tjedna nakon prvog provedenog)

PRAĆENJE POJAVE IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU;

-OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA (vidi obavijest od 20.06.)

uskoro očekujemo pojavu imaga

-redovno praćenje na vizualnim lovkama-žutim pločama,

-preporučamo postavljanje ili zamjenu ranije postavljenih radi lakšeg detektiranja) (pregled registriranih insekticida u obavijesti od 20.06. i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

 

 

ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM LOVKAMA I/ILI PREGLED NALIČJA LISTA NA PRISUTNOST ŠTETNIKA; PREMA POTREBI SUZBIJANJE!!!

-NA VEĆINI LOKALITETA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI;

štetnika nalazimo uglavnom u fazi ličinki;

uskoro očekujemo pojavu odraslih oblika;

 (pregled registriranih pripravaka u obavijesti od 20.06. i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ ).

 

 

PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana)

 I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE FEROMONSKIM LOVKAMA;

na praćenim lokalitetima ulov imaga ispod praga štetnosti;

u nasadima populacija može varirati ovisno o redovitosti provođenja mjera;

-moguća pojava gusjenice

-prema potrebi suzbijanje  (pregled registriranih pripravaka u obavijesti od 20.06. i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

 

ŽUTI GROZDOV MOLJAC (Eupoecilia ambiquella)

I DALJE PRAĆENJE POPULACIJE FEROMONSKIM LOVKAMA; – na praćenim lokalitetima ispod praga štetnosti;  

u nasadima populacija može varirati ovisno o provođenju mjera;

– moguća pojava gusjenice

– prema potrebi suzbijanje

(pregled registriranih pripravaka u obavijesti od 20.06. i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA:

– redovno uklanjanje;

– najbolje čupanjem zajedno sa korijenom;

– na mjestima većeg proširenja primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  linku: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

 

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis