Obavijest vinogradarima

Agroklimatske stanice i dalje pokazuju opasnost za razvoj bolesti, stoga je u narednim danima potrebno provoditi zaštitu vinove loze protiv plamenjače (Plasmopora viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botritis cynerea).

 

Preparati za suzbijanje navedenih bolesti nalaze se u tablici.

BOLEST PREPARAT AKTIVNA TVAR
 

 

 

 

 

PLAMENJAČA

Mikal premium F Fosetil, folpet, iprovalikarb
Mikal Flash Fosetil, folpet
Curzate F – kranji rok za prodaju zaliha 23.06.2023; kranji rok za primjenu zaliha 24.03.2024. Folpet, cimoksanil
Pergado F Folpet, mandipropamid
Fantic F Folpet, benalaksil M
Cabrio top Piraklostrobin, metiram
Forum Star Dimetomorf, folpet
Mildicut 25 SC Ciazofamid
Profiler Fosetil, fluopikolid
Zorvec Vinabel Oksatiapiprolin, zoksamid
Ampexio Mandipropamid, zoksamid
Azimut 80 WG Fosetil
Orondis Oksatiapiprolin
I dr.
 

 

 

 

PEPELNICA

Nativo 75 WG Trifloksistrobin, tebukonazol
Stroby DF Krezoksim-metil
Talendo Prokinazid
Topas 100 EC Penkonazol
Vivando SC Metrafenon
Dynali Difenkonazol, ciflufenamid
Domark 40 ME Tetrakonazol
Difcor Difenkonazol
Folicur EW 250 Tebukonazol
Zato 50 WG i dr. Trifloksistrobin
Spirox Spiroksamin
I dr.
SIVA PLIJESAN Cantus Boskalid
Pyrus 400 SC Pirimetanil
Switch 62,5 WG Ciprodinil, Fludioksonil
Teldor SC 500 i dr. Fenheksamid
I dr.

 

Prednost dati fungicidima koji su najmanje korišteni.

 

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18, 63/19) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

 

U preporuci od 19. lipnja naveli smo prvi tretman suzbijanja američkog cvrčka. Ukoliko vinogradari u tome terminu nisu primijenili insekticid za suzbijanje američkog cvrčka preporuka je da u slijedećem tretiranju svakako to učine.

 

Drugo tretiranje američkog cvrčka provodi se 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja.

 

Insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, Sivanto Prime, Krisant EC, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

 

Prilikom primjene insekticida potrebno je pokositi sav cvatući korov i zaštitu provoditi u večernjim satima zbog zaštite pčela.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis