Obavijest maslinarima

Nastavno na obavijest od 06.06. maslinarima u osjetljivim fazama razvoja preporučamo i dalje redovito najmanje dva puta tjedno pratiti zdravstveno stanje u nasadima:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

 

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

I DALJE UPOZORAVAMO DA NA POJEDINIM KONTROLNIM PUNKTOVIMA BILJEŽIMO ULOVE IMAGA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI !!!

I DALJE PREPORUČAMO REDOVITE PREGLEDE ULOVA U FEROMONSKIM LOVKAMA NAJMANJE DVA PUTA TJEDNO KAO I REDOVITI  PREGLED PLODIĆA!!!

-u nasadima u kojima još nije obavljeno tretiranje preporučamo obaviti što prije ili prema potrebi ponoviti!!!

moguće je koristiti pripravke na osnovi spinetorama ili Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki ili deltametrina ovisno o tipu proizvodnje (pregled registriranih pripravaka u obavijesti od 06.06. i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

 

 

MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

I DALJE REDOVITO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM I/ILI FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA;

-redovno očitanje i prema potrebi zamjena vizualnih lovki;

na kontrolnim punktovima detektiramo prisutnost imaga;

-za održavanje populacije niže populacije u nasadima I DALJE PREPORUČAMO MASOVNI ULOV feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama (pregled registriranih lovki u obavijesti od 06.06. i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

 

 

 

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

 

 

 

 

I DALJE REDOVITO NAJMANJE DVA PUTA TJEDNO OBAVLJATI PREGLED NA MOGUĆU PRISUTNOST I POJAVU METODOM OTRESANJA I PREGLEDOM PLODOVA!!!

– sve do okoštavanja plod je izuzetno osjetljiv na ubode ovog štetnika, vrlo brzo pocrni i otpada, stoga kod neredovitih pregleda moguće je nepravovremeno uočavanje;

– samo kod visoke populacije može se detektirati i na vizualnim lovkama;

– suzbija se zajedno sa suzbijanjem maslinovog moljca pripravcima postranog djelovanja; prednost dati pripravcima kontaktnog i želučanog načina djelovanja;

– moguće korištenje i pripravaka repelentnog djelovanja

 

 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

– od sredine travnja praćenje štetnika vizualnim lovkama;

– obaviti pregled vrhova izboja na tipične simptome;

– detektiranje prisutnosti korištenjem metoda otresanja na prisutnost štetnika;

– na pojedinim lokalitetima iznad praga štetnosti

(pregled registriranih pripravaka u obavijesti od 06.06. i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

 

 

ŠTITASTE UŠI

– značajan postotak izlaska ličinki;

– prema potrebi lokalna tretiranja;

(pregled registriranih pripravaka u obavijesti od 06.06. i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

 

 

POTKORNJACI

– radi smanjenja brojnosti populacije u nasadu redovito obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i/ili lovnih svežnjeva i/ili alkoholnih i vizualnih lovki;

-redovito uklanjanje ubušenih lovnih grana;

-održavanje nasada u dobroj kondiciji

 

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA:

– redovno uklanjanje;

– najbolje čupanjem zajedno sa korijenom;

– na mjestima većeg proširenja primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

_____________________________________________________________________

Pripremi za ispis