Obavijest vinogradarima

Ovisno o sorti i položaju vinova loza nalazi u razvojnim stadijima duljine mladica od 5 do 15 cm. Obzirom da prognostičari za dane vikenda najavljuju stabilno vrijeme bez oborina a već početkom narednog  tjedna nove oborine koje će trajati nekoliko  dana preporučamo u dane vikenda prije oborina obaviti preventivnu zaštitu vinove loze protiv crne pjegavosti  (Phomopsis viticola).

Porastom temperature zraka očekujemo dozrijevanje oospora plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola), pa s većim količinama oborina mogu se ostvariti prve primarne infekcije. Za zaštitu vinove loze od obje bolesti mogu se koristiti preventivni organski fungicidi: Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Karathane Gold 350 EC i dr.

 

Moguća je primjena i sumpornih pripravaka koji imaju djelovanje i na smanjenje populacije grinja.

 

U vinogradima je počeo let pepeljastog grozdovog moljca započeo je 11.travnja, no mjere zaštite za sada nisu potrebne.

Prilikom aplikacije primijeniti metodu prskanja zbog bolje pokrivenosti škropivom.

 

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

 

                                                                                               Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                               e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

Pripremi za ispis