Obavijest vinogradarima

Nestabilne vremenske prilike sa povremenim pljuskovima pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja vinove loze. Vinova loza nalazi se u različitim razvojnim fazama, ovisno o sortimentu. Ranije sorte razvile su već mladice duljine 10-tak cm, dok su mladice kod kasnijih sorata dosegle duljinu tek oko 5 cm.

Za zaštitu od crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kod ranijih sorata mogu se koristiti pripravci: Mikal Flash, Mikal premium F, Curzate F i sl. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphae necator) primijeniti npr. Stroby, Vivando, Talendo extra, Mystic EC.

Kod kasnijih sorata mogu se primijeniti pripravci: Polyram DF, Solofol ili Delan Pro.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) kod kasnijih sorata potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis