Obavijest vinogradarima

Vinovu lozu potrebno je zaštititi prije najavljenih oborina protiv  crne pjegavosti (Phomopsis viticola) kontaktnim fungicidima:  Delan PRO,  Polyram DF, Solofol i dr

Protiv pepelnice (Uncinula necatorprimijeniti fungicide na bazi sumpora.

U vinovoj lozi uočene su grinje šiškarice te se u zaštiti  može primijeniti Ovipron Top.

 

Sredstva za zaštitu bilja  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, provedenu zaštitu upišite u evidenciju, ambalažu zbrinuti na propisan način.

Podaci o dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                                          Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                           Vesna.bradic@mps.hr

 

Pripremi za ispis