Obavijest proizvođačima graha i mahuna

U tijeku je sjetva graha, a za postizanje dobrih prinosa potrebno je uz dobru pripremu tla, pravilnu  gnojidbu, provesti i odgovarajuću zaštitu protiv korova, bolesti i šetnika.

Suzbijanje korova moguće je obaviti neposredno nakon sjetve, a prije nicanja graha ili nakon nicanja korova i graha. Djelovanje herbicida koji se koriste nakon sadnje, a prije nicanja,  ovisan je o oborinama. Zemljišni herbicidi za dobro djelovanje moraju imati dovoljne količine oborina (10 mm) i to u periodu od 10-tak dana nakon primjene. Zbog toga je potrebno pratiti najave meteorologa kako bi se odabrao odgovarajući herbicid.

Ukoliko najavama bude suho vrijeme bez oborina bolja odluka je primjena herbicida nakon nicanja kulture i korova, ukoliko korovi niču neujednačeno tada ih je bolje primijeniti u odvojenim aplikacijama. Predviđenu dozu možete primijeniti u dva ili tri navrata, nakon nicanja korova i kulture te ponoviti postupak za 7-10 dana, nakon novog ponika korova.

U tablici 1. navedeni su neki od herbicidi koji imaju dozvolu u grahu i grahu mahunaru.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Namjena/vrijeme primjene Doza
S-metolaklor  

DUAL GOLD 960 EC

EFICA 960

DELUGE  960

DEFLEXO

Jednogodišnji uskolisni korovi, nakon sadnje prije nicanja  

1,25-1,4 l/ha

Pendimetalin DOST 330 Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi, nakon sadnje prije nicanja 3,6-6l/ha
Piridat LENTAGRAN 45 WP Jednogodišnji širokolisni

korovi, nakon nicanja

do 2 kg/ha
 

Imazamoks

PULSAR 40** Neki jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i neki travni korovi, grah u fazi 2-4 lista 0,75-1l/ha
 

Bentazon

 

 

BASAGRAN 480

 

 

BENTA 480 SL**

BENTARROZ**

BENTA SUPER**

Jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 4 lista graha

do 15 cm visine graha

 

Grah visine 1-3 lista (8-12 cm)

1,5-2l/ha

 

2l/ha

Imazamoks

Bentazon

 

CORUM**

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi, grah u fazi 2-3 lista  

1,25 l/ha

 

Propakizafop

 

AGIL 100 EC

Jednogodišnji uskolisni i neki višegodišnji korovi, primjena kad korov razvije 2 lista pa do početka busanja, a kod višegodišnjih kad im je visina 10-20 cm  

0,8-1,5l/ha

Kletodim SELECT SUPER Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi 0,8-2 l/ha
Cikloksidim FOCUS ULTRA**                        „ 1-4l/ha
Kizalofop-p WISH TOP

SECURE

 

QUICK 5 EC

 

                       „ 0,4-1,25l/ha

 

 

1-3

 

**Dozvola i za grah mahunar

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

                           

  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                       E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

                                                                                                                  

 

Pripremi za ispis