Obavijest proizvođačima ranog kupusa

Pregledom površina pod mladim kupusom uočen je let kupusne muhe (Delia radicum) te odlaganje jaja na korijenov vrat i tlo. Zabilježen je let leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella), kupusnog bijelca (Pieris spp), kupusni buhači (Phyllotreta spp.) te kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae ). Porastom temperatura može se očekivati jača pojava i štete od ovih štetnika tako da je potrebno pratiti njihovu pojavu i vršiti tretiranja po potrebi.

Osobito su osjetljive biljke u fazi 2-4 lista:

Insekticida koji imaju dozvolu za tretiranje nekih od navedenih štetnika (provjeriti dozvole u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS), propisane karence i broj dozvoljenih tretiranja): Deltagri, Scato, Demetrina 25 SC, Cytrhin max, Karate zeon, Mospilan 20 SG, Alverde i dr.

Korekcija širokolisnih korova u kupusu u fazi od 2-9 lista može se provesti Lontrelom 72, dok travne korove u post tretmanu možete suzbiti Focus ultra.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

 

 

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis