Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuka i kruške prošlo je 8 dana. Prema meteorološkoj prognozi za vikend se očekuje kiša, a pojavom kiše postoji rizik od infekcije uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Savjetujemo voćarima da obave preventivnu zaštitu pripravcima na bazi aktivne tvari ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro).

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u protekle dva jutra zabilježene su negativne temperature zraka. Meteorolozi i za naredne dane najavljuju mogući mraz, za ublažavanje šteta koje mogu nastati utjecajem negativnih temperatura preporučamo primjenu biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.).Takvi pripravci potiču fotosintezu, rast i razvoj tkiva te jačaju otpornost biljaka.

U nasadima jabuka gdje je tijekom prethodne vegetacije zabilježena jaka zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) postoji veliki infektivni potencijal za infekcije iz zaraženih pupova. Stoga na tim lokalitetima, do početka cvatnje, predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se primijeniti insekticid Pyxal EC, Proximo, Brai ili Closer. Navedeni pripravci se mogu primijeniti na prezimljujuće stadije ili u vrijeme pojave mužjaka (prije cvatnje).

Pregledom nasada jabuka zabilježena je aktivnost prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši, prije početka cvatnje preporučamo primjenu insekticida Closer. Kako ovaj štetnik prezimljava na korjenovom vratu i korjenovim izdancima, potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis