Preporuka vlasnicima trajnih nasada lijeske

Pregledom trajnih nasada lijeske u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su sorte lijeske Istarski i Rimski u fenofazi – završetka cvatnje (BBCH skala 65-67), dok su sorte Tonda di Giffoni i Tonda Gentile delle Langhe u fenofazi  pojave prvih listića (BBCH 70-71).

Preporuka je vlasnicima obilazak i pregled nasada kako bi se utvrdilo stvarno stanje fenofaze razvoja pojedinog sortimenta u nasadu. Ako se utvrdi pojava prvih listića, potrebno je planirati zaštitu lijeske od potencijalno vrlo opasnog štetnika – Ljeskove grinje (Phytophus avellanae), koja pripada porodici paučnjaka (Eriophydae). Grinja prezimljava unutar pupova te uzrokuje njihovo nabreknuće i deformaciju.

Kako u RH još uvijek nemamo registriranih akaricida, za suzbijanje ljeskove grinje koriste se pripravci na bazi sumpora (suzbijanje pepelnice), koji pokazuju sporedno akaricidno djelovanje i na ljeskovu grinju. Registrirani pripravci na bazi sumpora u RH za primjenu u lijesci su: Chromosul 80, Cosavet DF, Kumulus DF i Microthiol special disperss. Navedeni pripravci primjenjuju se u dozi 3 – 5 kg/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha (vidjeti etiketu pojedinog pripravka) a za suzbijanje grinja preporuka je koristiti više koncentracije sredstva.

Sa primjenom sumpornih pripravaka ne bi trebalo kretati kada su dnevne temperature manje od 18 °C. Sredstva na bazi sumpora u načelu bolje djeluju pri višim temperaturama, optimalno između 18-25 °C. Pri temperaturama nižima od 18 °C djelovanje pripravaka je slabije. Sumporna sredstva ne smiju se miješati s mineralnim uljima (bijelo ili svijetlo ulje).

Vlasnicima nasada koji su tijekom vegetacijske sezone 2022., u nasadima lijeske primijetili naglo sušenje pojedinih grana ili čak cijelih stabala/grmova poradi sumnje na zarazu vrlo opasnim bakteriozama i mikozama: Bakterijski rak lijeske (Pseudomonas avellanae) i Gljivični rak lijeske (Botryosphaeria dothidea), preporučuje se odrezivanje zaraženih grana 30 cm ispod mjesta sušenja a stabla/grmove koji su doživjeli kolaps (palež, sušenje), potrebno je izvaditi s korijenom i spaliti izvan nasada. Rane nastale nakon rezanja zaraženih grana, mogu se premazati (dezinficirati) otopinom bakarnih sredstava: Cuprocaffaro 50 WP (u koncentraciji 0,8 – 1,0) ili Bordoška juha caffaro 20 WP (u koncentraciji 1,5%). Alat za rezidbu potrebno je dezinficirati prikladnim sredstvom (70 % alkohol, 3 % Natrijev hipoklorit ili sl.).

Za suzbijanje bakterijskog i gljivičnog raka u ovoj fenofazi razvoja lijeske, koriste se sredstva na bazi bakra. Za primjenu ovih sredstava potrebno je sačekati završetak cvatnje (tamno crvena boja tučkova i tamno smeđa boja resa) i pojavu prvog lisnog tkiva. Nakon pojave prvih listića, preporuka je koristiti sredstva na bazi bakarnog hidroksida (Champion WG 50) ili kombinaciju bakarnog hidroksida i bakarnog oksiklorida (Airone SC).

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

 

Pripremi za ispis