Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavještavamo proizvođače uljene repice obrate pozornost na repičine proljetne pipe, koje pronalazimo pregledom nasada u proteklih nekoliko dana.

Prag štetnosti ili odluke kada izvršiti tretiranje je pronalazak 1 velike pipe (Ceutorhynchus napi) na 5 biljaka uljane repice ili 1 male pipe( Cutorhyneus pallidactylus) na 40 biljaka.

Zaštitu treba izvršiti jednim od dozvoljenih insekticida: Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC, Cythrin max,, Sumialfa 5 FL idr.

Za lakši ulov i preglednost postaviti žute lovne  posude, ili postaviti žute ploče.

 

Dolaskom toplijeg vremena utvrđen je i jak porast korovnih biljaka, ukoliko je potrebno treba izvršiti zaštitu protiv korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova primijeniti jedan od herbicida: Lontrel 72, Clap 300 SL, Boss i dr

Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih ili travnih korova moguće je primijeniti jedan od herbicida: Fusilade forte, Fusilade max, Leopard  5EC, Graminis 5 EC i dr.

 

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis