Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Proteklih 10-tak dana prati se ulov  repičinog sjanika ( Meligethes aeneus) u žutim posudama .Bilježi se svakodnevni ulov. Meteorolozi predviđaju porast temperatura, tako da možemo očekivati jaču aktivnost ovog štetnika. Potrebno je intenzivno vršiti pregledana na prisutnost ovog štetnika na samim biljkama.

Ukoliko u  narednim danima utvrdite kritičan broj ovih štetnika ovisno o fenofazi potrebno je provesti tretiranje.

Kritični brojevi ovise o fenofazi uljane repice:

Cvjetni pupovi pokriveni lišćem – 0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu.

Cvjetni pupovi vidljivi, ali nediferencirani – 1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu.

Početak diferencijacije cvjetnih pupova – 2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

 

Prilikom odabira insekticida  voditi računa da postoji problem sa rezistentnosti na određene skupine insekticida ovisno o područjima RH. Podatke o rezistentnosti  možete naći na web adresi; https://rezistentnost-szb.hr/.

Odabir insekticida obaviti i prema podatcima  o dozvoli iz  baze Fitosanitarnog informacijskog sustava.

 

Zbog jake pojave ovih štetnika i u kasnijim fenofazama uljane repice (E i F1) neposredno prije cvatnje , neki poljoprivrednici obavljaju tretiranja i u tim fazama. Tad već počinje let pčela i ta tretiranja mogu biti štetna za te korisne kukce .

Prema članku  71 Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022  profesionalni korisnici ne smiju u vrijeme  cvatnje poljoprivrednih kultura koristiti pesticide opasne za pčele.

Profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.

Primjena insekticida treba biti u skladu sa uputama.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023 .

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

 

                                                                                       E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis