Obavijest voćarima koštičavog voća

Marelice  su u fazi  pune ili  završetka cvatnje preporučujemo ponoviti  zaštitu od  uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) prije najavljenih oborina. Tretiranje izvršiti jednim  od pripravaka: Difcor, Chorus 50 WG, Signum, Nativo 75 WG , Switch 62,5 WG,  Teldor SC 500.

 

Nasadi bresaka i nektarina  su u fazi pune cvatnje pa bi prije  oborina trebalo izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana monilija (Monilia laxa) i  upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG.

 

U šljivicima koji su u fazi početka cvatnje izvršiti zaštitu fungicidim prije oborina te primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia.laxa:): Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo, Difcor. Mogu se postaviti I bijele ljepljive ploče za kontrolu leta šljivine osice.

 

U nasadima trešnje koji su u početku cvatnje primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia. laxa): Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 W.

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis