Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Zbog suše većina poljoprivrednika obavit će sjetvu uljane repice nakon pojave oborina jer bez tog teško je pripremiti tlo na odgovarajući način, a  zaštita protiv korova ovisi o oborinama.

Suzbijanje korova u uljanoj repici može se  provesti nekim od slijedećih herbicida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha     

 Vrijeme primjene

Dimetaklor Teridox 500 EC jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 2-4 listova repice
Napropamid Devrinol 45 FL jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2,5 Unošenje u tlo prije sjetve
 

Klomazon

 

 

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

Kalif 360 C

Centium 36 SC

 

Kalif 480 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

 

 

jednogodišnji širokolisni

0,33

 

 

 

 

 

0,15-0,2

 

Pre –em

Klomazon

Metazaklor

 

Kalif Mega

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

3

 

Pre- em

Dimetenamid-p

Kvinmerak

 

Tanaris

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 1,5 Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova
Klomazon

Dimetaklor

 

Brasan 540 E

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 Pre –em
 

 

Metazaklor

Butisan S

 

Sultan 50 SC

 

Rapsan

Jed,travni i širokolisni

Jednogodišnji travni

 2

 

1,5-2

 

1,5

 

Pre-em ili u fazi od 1-4 lista

 

Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova

 

Petoksamid

 

Koban 600

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 4 listova repice
 

S-metolaklor

 

Dual gold 960 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

1,25-1,4

 

Pre -em

Pikloram Belkar Jednogodišnji širokolisni 0,5 Od faze 6 listova repice

0,25+0,25 od 2 lista

Klopiralid Lontrel 72 Jednogodišnji  i višeg. širokolisni 170-200g 2-9 listova repice
Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda*

Jedenog i višeg travni i širokolisni korovi  

2

nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova

*Samo za IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks.

Proizvođači koji su nabavili sjeme tretirano insekticidom LUMIPOSA  imaju osiguranu početnu zaštitu protiv jesenskih štetnike na uljanoj repici: crvenoglavi repičin buhač,  kupusni buhača i  raniji napadi repičine ose listarica. Proizvođači koji će koristiti ne tretirano sjeme odmah nakon nicanja trebaju vršiti pregled na prisutnost buhača koji u ranim fazama razvoja može prouzročiti veće štete. Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

                                                                                                                                                                            Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis