Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha

Sredinom i u drugoj polovici mjeseca srpnja, te ponovno početkom drugog tjedna mjeseca kolovoza o.g. uputili smo obavijesti vlasnicima plantažnih nasada oraha i pojedinačnih stabla o početku leta i ovogodišnjoj potrebi usmjerenog suzbijanja orahove muhe (Rhagoletis completa) (08.8., 26.7. i 18.7. 2022.)!

U drugoj polovici mjeseca kolovoza 2022. dominiralo je vruće i sparno vremensko razdoblje, a tijekom dana 22.-28. kolovoza o.g. kiša u različitim količinama pada gotovo svakodnevno. Ipak, na većini je županijskih mjernih lokaliteta palo manje oborina od očekivanog mjesečnog prosjeka (vidi Tablicu 1.). Najviše su dnevne temperature zraka u razdoblju 17.-30. kolovoza 2022. najčešće bile u rasponu 26,3-37,3°C (samo tijekom 22.8. najviša je temperatura bila 19,4°C). Prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka na lokalitetima uz riječne doline u danima 17.-30. kolovoza 2022. bile su u rasponu 73,7-99,5 %! Jutra su s najnižim vrijednostima blizu riječnih dolina bila u rasponu 15,1-17,3°C! Stoga su česte rose i sumaglice, pa je zadržavanje vlage na biljkama na takvim mjestima izraženo (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-31.8. Vlaženje lišća (min) 1.-31.8. Prosječna temperatura zraka 1.-31.8. Prosječna vlažnost zraka 1.-31.8.
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,53°C 70,46 %
Novakovec 76,2 mm 11.540 minuta 21,08°C 80,29 %
Belica 60,2 mm 8.130 minuta 22,00°C 73,31 %
Sv.Juraj u Trnju 82,6 mm 9.905 minuta 21,66°C 74,45 %
Mursko Središće 79,8 mm 15.320 minuta 21,38°C 79,95 %
Kotoriba 36,6 mm 15.324 minuta 22,28°C 76,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 16.820 minuta 21,89°C 71,94 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Jutra će osvježiti, sa vrijednostima 11-13°C, a najviše dnevne vrijednosti iznosit će 23-28°C! Nove oborine očekujemo tijekom naredne noći i sutrašnjeg jutra!

Na većini lokaliteta na osjetljivim i nezaštićenim stablima oraha bilježimo sušenje (palež) lišća zbog razvoja gljivične bolesti, uzročnika pjegavosti i paleži (Gnomonia)!

VAŽNO: Ulovi odraslih jedinki orahove muhe (Rhagoletis completa) su tijekom mjeseca kolovoza o.g. različiti: na mjestima u središnjem i nizinskom dijelu Županije gdje je rodnost plodova umanjena tjedni ulov je bio <10 jedinki. Naprotiv, u zapadnom dijelu ili Gornjem Međimurju gdje je izraženija rodnost oraha plodovima tjedni ulovi odraslih jedinki orahove muhe su >60 jedinki (zabilježeno tijekom “petog toplinskog udara” sredinom mjeseca kolovoza o.g.)! Time je nastavljen višegodišnji trend najmasovnije pojave odraslih oblika orahove muhe uglavnom u mjesecu kolovozu (vidi Tablicu 1. u preporuci od 28.7. 2022.), ali na lokalitetima gdje nema očekivane rodnosti pojava odraslih oblika orahove muhe je značajno manje brojna!

Zdravstveno stanje plodova oraha na pojedinačnim stablima uz okućnice na kojima je provedeno usmjereno suzbijanje orahove muhe u više navrata primjenom insekticida + atraktanta tijekom razdoblja 25.7.-30.8. 2021. je dobro. Na netretiranim stablima zaraza plodova oraha ličinkama orahove muhe je tijekom druge polovice i krajem kolovoza značajno porasla.

Prema višegodišnjim iskustvima let orahove muhe traje još tijekom mjeseca rujna (najkasniji ulov je zabilježen 23.9.), pa je prvih dana mjeseca rujna još uvijek potrebno usmjereno suzbijanje ovog nametnika!

Naime, iskustva u Međimurju (2012. i 2013.) dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! Sve više vlasnika stabla oraha posljednjih sezona dojavljuje štete od napada orahove muhe i traže preporuke za moguće suzbijanje.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost (primjerice, u svrhu smanjenja šteta od orahove muhe metodom masovnog ulova odraslih oblika preporučuje se postavljati 2-10 žutih ljepljivih ploča po drvu ili 20-24 komada/100 m²)!

Vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo na stabla vješati žute ljepljive ploče (i redovito ih mijenjati svakih 10-14 dana). Žute ljepljive ploče su neselektivne pa se na njima lovi veći broj različitih vrsta kukaca (muha, mušica, cvrčaka, uši, minera i drugih). Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

Mogućnosti i praktična iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Dopuštenje za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima samo jedan pripravak (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (Imidan WG (fosmet) (1,5 kg/ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 7 dana). Na orahovu muhu su također djelotvorni i neki pripravci registrirani za suzbijanje drugih nametnika (npr. spinosad) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! (npr. pripravak Laser KS u količini 0,2-0,3 lit./ha, maksimalno 3x godišnje, karenca 3 dana – registriran za suzbijanje jabučnog savijača Cydia pomonella)! Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 10-atk dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti barem 5 do 6 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od kraja srpnja pa sve do početka ili sredine mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta!

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupne doze ili količine insekticida (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se kada registriranim i djelotvornim insekticidima za suzbijanje orahove muhe dodajemo biljni proteinski mamac (npr. Buminal). Proteinski mamac nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine opasnih tvari. Ako se dodaje insekticidima može se škropivom tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti s prosječnim razmacima 12-14 dana (u uvjetima iznadprosječno kišovitog razdoblja ove razmake preporučujemo smanjiti na svega 7-8 dana)! Naime, u kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (30-40 %), na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida  (biljni proteinski mamac + jedan od ranije navedenih insekticida)! Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre  škropiva po stablu! Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 10-15 dana, počevši od kraja srpnja do početka ili sredine mjeseca rujna (u kišnom razdoblju smanjiti razmake aplikacije)! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis