Obavijest vinogradarima

Vrlo visoke temperature zraka, nedostatak oborina te srednje vrijednosti relativne vlage traka (51-64%)  nisu pogodovale razvoju bolesti vinove loze u proteklih 14 dana. Simptomi plamenjače (Plasmopara viticola) koji su vidljivi  u pojedinim vinogradima  rezultat su ranije pa u takvim vinogradima i dalje treba biti oprezan.

Infekcije i  štete na grožđu više nisu opasnost, no krajem srpnja i početkom kolovoza uz duže zadržavanje vlage uslijed rose  ili kiše mogu se ostvariti infekcije vršnog lišća o čemu treba voditi brigu osobito kod sorti kasnijih epoha dozrijevanja.

Kod odabira fungicida za suzbijanje plamenjače krajem mjeseca srpnja treba voditi računa o karencama koje su propisane za svaki fungicid. Od pripravakaogu se koristiti Mildicat,(karenca 21 dan), Enervin, (karenca 21 dan), Ampeksio (karenca 21 dan), Leimay (karenca 28 dana).

Moguća je i primjena  bakrenih pripravaka za koje je propisana karenca 35 dana.

Kombinacija fungicida za suzbijanje plamenjače  na osnovi ditiokarmbamata (Polyram DF, Cabrio Top , Captan WP50, Kastor WP,  u kombinaciji s fungicidima  na osnovi sumpora imaju produljenu karencu koja iznosi  56 dana!! 

 

Još početkom mjeseca srpnja bilježili smo pojavu  pepelnice osobito na osjetljivim  sortama (chardonnay, pinot bijeli, pinot sivi, portugizac) na što smo redovito upozoravali. Opasnost od  razvoja pepelnice na bobicama smanjuje se i prestaje  ulaskom grozda u razvojnu fazu mekšanja bobica i šare bobica kod sorata s obojenom pokožicom.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) preporučamo krajem srpnja i početkom kolovoza u vinogradima u kojima je pepelnica prisutna uporabu fungicida: Luna experience (karenca 14 dana), Dynali EC (karenca 21 dan), Cyflamid 5 EW (karenca 21 dan), Collis SC (karenca 28 dana), Sugoby (karenca 35 dana), Talendo EC (karenca 28 dana), Talendo Extra EC (karenca 30 dana), Kusabi SC (karenca 28 dana), Vivando SC (karenca 28 dana), Cabrio top DF (karenca 35 dana).

Primijeniti se mogu i  pripravci na osnovi sumpora (karenca 35 dana), te podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Također potrebno voditi računa o miješanju sumpornih pripravaka sa fungicidima za suzbijanje plamenjače zbog produljenja karenci.

Kombinacija sumpornih pripravaka sa pripravcima na osnovi bakra imaju karencu 35 dana.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. 

Suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) prilagoditi početku promjene boje i mekšanja bobica, vremenskim uvjetima i planiranoj berbe grožđa, a koristiti se mogu pripravci:  Switch 62,5 WG, laitane, Scala, Teldor, Luna Privilage, Geox koji imaju propisanu karencu 21 dan.

 

 

 

VAŽNO!

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 82/), definirana su zaražena i sigurnosna područja:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_07_82_1229.html

Potrebno je početkom mjeseca srpnja postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

ZBOG ZAŠTITE PČELA VAŽNO JE DA SE TRETIRANJE OBAVLJA U DOBA DANA KAD PČELE NE LETE TE DA U VINOGRADU PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA BUDE POKOŠEN CVJETNI PODRAST.

Sukladno  navedenoj Naredbi osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
  • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome fitoplazmi odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U HLADNIJEM DIJELU DANA!

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Pripremi za ispis