Obavijest voćarima

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je više od 14 dana. U tom razdoblju prevladavalo je vruće i sparno vrijeme uz povremene oborine. Obzorom da meteorolozi za naredne dane najavljuju kišu, potrebno je ponoviti tretiranje nasada jabuka.

Za zaštitu jabuka protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) prednost dajemo pripravcima koji ujedno djeluju i na uzročnike truleži plodova: gorka trulež (Gloesporium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp.), trulež plodova (Neofabraea spp): Caption 80 WG (karenca 21), Kapetan 80 WG (karenca 21 dan), Scab 80 WG (karenca 21 dan), Bellis (7 dana za jabuke za hladnjaču; 14 dana za jabuke za tržište) ili Scala (7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti; 56 dana za krastavost)

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina ( Zato plus – karenca 21 dan, Zato 50 WG-karenca 14 dana) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna expirience– karenca 14 dana).

Od sredine mjeseca srpnja bilježimo kritičan let jabučnog savijača (Cydia pomonella ). U nasadima jabuka, gdje je od posljednje primjene insekticida proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje jednim od sljedećih insekticida: Affirm (K -7), Affirm opti (K -7), Coragen 20 SC (K -14), Mospilan 20 SP (K -14), Delegate 250 WG (K-7), Voliam targo (K -14) i dr.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis