Obavijest vinogradarima

Prevladava vrlo vruće i sparno vrijeme. Takvo vrijeme pogoduje prvenstveno širenju pepelnice vinove loze ( Uncinula necator). Budući da pepelnica može inficirati bobe sve do početka njihovog mekšanja i promjene boje, potrebno je provesti zaštitu jednim od registriranih fungicida: Luna Expirience , Luna Privilege , Dynali , Collis , Kusabi, Talendo, itd.

U slučaju najavljenih lokalnih pljuskova raste opasnost od infekcije vršnog lišća plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola). Zaštita se može provesti jednim od pripravaka kao što su Fantic F,  Fantic A, Cyclo R, Azimut 80 WG, Leimay, Ridomil Gold R, Orvego i dr. ili jednim od pripravaka na bazi bakra ( Cuprablau Z 35 WG, Neoram, Cuprocaffaro 50 WP, Champion 50 EG, Codimur SC i dr.)

U fazi mekšanja i promjene boje bobica za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od botriticda: Switch 62,5 WG, Geoxe, Teldor SC 500, Cantus i dr.

Odabir sredstava za zaštitu bilja vršite prema zadovoljavajućoj karenci, s obzirom na vrijeme dozrijevanja pojedine sorte.

Podsjećam da je vrlo važno pratiti brojnost američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus) pomoću žutih ljepljivih ploča. Ukoliko se tijekom srpnja utvrdi prisutnost odraslih oblika potrebno je provesti treće tretiranje za suzbijanje ovog štetnika.

Registrirani pripravci: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Mx, Mavrik Flo,Avaunt EC, Sivanto Prime. Insekticidi koji su registrirani za primjenu i u ekološkoj proizvodnji su: Abanto, Krisant EC, Asset Five, Direkt green i Pyregard.

Od velike je važnosti da se ne primjenjuje stalno isti insekticid kako bi se usporila pojava rezistentnosti štetnika.

Važno je da cvatući porast u vinogradu bude pokošen prije primjene insekticida, kako ne bismo ugrozili pčele!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                       E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis