Obavijest za povrtlare

Vrijeme je za sadnju češnjaka. Upozoravamo povrtlare da prilikom sadnje  obrate pozornost  da sade samo zdrave češnjeve. Ako sadite češnjak na većim površinama potrebno je izvršiti zaštitu od korova. Za zaštitu od jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih  korova nakon sadnje a prije nicanja može se koristiti  Challenge 600.

Nakon nicanja češnjaka faza biča  može se primijeniti: Stomp Aqua .

Kada češnjak ima razvijena 1-3 lista koristiti Filon 80 EC.

Za suzbijanje širokolisnih korova u češnjaku  mogu se koristiti: Butisan S, Lentagran 45 WP i Lontrel 72.

Za proizvodnju češnjaka na okučnicama ne preporučujemo korištenje herbicida. Preporučujemo prekrivanje Agril folijama nakon sadnje koje će spriječiti  i napade češnjakove muhe.

Prije upotrebe pripravka pročitati upute proizvođača i pripravak primijeniti u skladu s Fitosnitarnim informacijskim sustavom, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis