Obavijest proizvođačima uljane repice

Uljana repica nalazi se u fazi nicanja kotiledona, i fazi  do dva lista (ovisno o vremenu sjetve).

Upozoravamo proizvođače uljane repice na mogućnost suzbijanja korova u pre-em roku, odnosno nakon sjetve, a prije nicanja. Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove. Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Butisan S, Sultan 50 SC, Teridox 500 EC (može i nakon nicanja u fazi 2-4 lista uljane repice), Koban 600 (može i nakon nicanja do faze 4 lista uljane repice), Clomate, Clematis, Kalif Mega i dr.

Samo za  suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Reactor 360 SC, Kalif 480 EC i dr.

Protiv jednogodišnjih travnih korova koristi se Dual Gold 960 EC.

Potrebno je izvršiti pregled usjeva na prisutne štetnike i provesti zaštitu insekticidima protiv štetnika na uljanoj repici (od razvijenog prvog para pravih listova) koji mogu uzrokovati ekonomski značajne štete. Štetnici koji  u ovoj fazi ugrožavaju usjev su repičina osa listarica, pipe i buhači.

Insekticidi dopušteni za primjenu na uljanoj repici su: Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Direkt, Fastac10 EC, Karate Zeon, Sumialfa 5 FL, Mospilan 20 SG, Poleci , Poleci Plus, Fasthrin15 WG, Sindoxa, Trika Expert, Cythrin  Max.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis