Obavijest proizvođačima uljane repice

Uljana repica ovisno o trenutku sjetve  nalazi se u razvojnoj fazi razvijeni kotiledoni do 2-3 lista. Najavljeno je toplo vrijeme te se upućuju proizvođači da redovito pregledaju usjeve na moguću  pojavu štetnika.

U ovoj fazi na uljanoj repicu se mogu pojaviti: kupusni buhač (Phyllotreta spp.), repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysosephala), repičina osa listarica (Athalia rosae), puževi.

Prag odluke kada izvršiti tretiranje insekticidima je: prisustvo 2 buhača/m², 50 pagusjenica ose listarice/m² (0,5 pagusjenica po biljci).

Upotrijebiti se mogu slijedeći insekticidi:

-buhači: Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Fasthrin 10 EC, Sumialfa 5 FL, Karis 10 CS, Max i dr

-repičina osa listarica: Direkt, Sumialfa 5 FL, Mospilan 20 SG i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis