Obavijest voćarima

U posljednjim zaštitama plantažnih nasada jabuka predlažemo primjenu fungicida s ciljem sprječavanja „skladišnih“ bolesti ploda kao što su: trulež ploda (Monilinia spp), gorka trulež ploda (Colletotrichum spp.), siva plijesan (Botrytis), meka trulež ploda (Penicillium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabrea spp), crna trulež (Alternaria spp) i dr. Do zaraze ovim uzročnicima može doći u drugom dijelu vegetacije, a simptomi se često razviju naknadno u postupcima skladištenja. Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o propisanim karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova  

21

Tiofanat -metil TOPSIN M 500* trulež ploda 14
Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14
Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14
Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za

skladište

14 jabuke za

tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež

 

 

3

*Krajnji rok za primjenu zaliha 19.10.2021.

U prvoj polovici kolovoza zabilježene su populacije tehnoloških štetnika ploda uzročnika crvljivosti: jabučnog savijača (Cydia pomonella), savijača pokožice ploda (Adoxophies spp., Pandemis  spp) i breskvinog savijača (Cydia molesta). Zaštitu od ovih štetnika pred berbu moguće je provesti insekticidima kraće karence: Coragen20 SC (K -14), Mosiplan 20 SP (K-14), Affirm(K-7), Affirm opti (K -7), Imidan WG 50 (K-28), Delegate 250 WG (K-7), Voliam Targo ( K-14) i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                                  

Suzana Slovic, dipl.ing.

                                                                E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis