Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka i kruške

Posljednje zaštite jabuke (ranije sorte) potrebno je provoditi radi sprečavanja pojave bolesti  ploda. Najznačajnije bolesti koje se javljaju na plodovima jabuke:  trulež ploda (Monilinia spp), gorke truleži plodova (Colletotrichum spp.), sive plijesani (Botrytis), meke truleži ploda (Penicillium spp.), smeđe trulež ploda ( Stemphylium spp), truleži plodova (Neofabrea spp), kastavosti (Venturia spp),  crne trulež ( Alternaria spp) i dr.

Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova

(jabuka i kruška)

 

21

Tiofanat -metil TOPSIN M 500* trulež ploda 14
Fluopiram

Tebukonazol

 

LUNA EXPERIENCE

pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost

(jabuka i kruška)

 

14

Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost

(jabuka i kruška)

14
Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za skladište

14 jabuke za tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež

( jabuka i kruška)

 

3

*Krajnji rok za primjenu zaliha 19.10.2021.

Primijećene su pojave početka ubušivanja jabučnog savijača (Cydia pomonella) kao i pojava savijača pokožice ploda (Adoxophies spp, Pandemis  spp). Zaštitu na ranim sortama pred berbu potrebno je provoditi pripravcima kraće karence : Coragen20 SC (K -14), Mosiplan 20 SP (K-14), Affirm(K-7), Affirm opti (K -7),  Imidan WG 50 (K-28), Delegate 250 WG (K-7), Voliam Targo ( K 14) i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis