Obavijest vinogradarima

Na svim mjernim lokalitetima tijekom proteklog vikenda zabilježene su značajne količine oborina, ponegdje i više od prosječne količine za mjesec srpanj (višegodišnji prosjek je 79,4 mm).

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 17. do  20. srpnja 2021.

 

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 52,1
Ruškovica 47,6
Popovača 62
Katoličko Selišće 36,6
Selište (Kutina) 37
Ilova 97,6
Crnac (Sisak) 56,8
Brežane Lekeničke 37

Na nekim lokalitetima vidljivi su simptomi peronospore na listovima, što je posljedica ranijih zaraza. Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od zaraze bobica s peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na direktu zarazu peronosporom osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za pojedinu sortu. U ovom je razdoblju moguća zaraza peteljkovine i vršnog lišća. Radi očuvanja lisne mase, u zaštiti protiv peronospore, predlažemo primjenu fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja: na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF) ili folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol). U narednom je razdoblju moguća primjena pripravaka na bazi bakra.

U mladim nasadima vinove loze (starosti do tri godine) za zaštitu od peronospore predlažemo primjenu pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja.

Pripravcima na bazi mankozeba ukinuta je registracija (4.7.2021.), a krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

Ukoliko se za zaštitu koriste pripravci iz skupine ditiokarbamata (pripravci na bazi aktivnih tvari: mankozeb i metiram) u kombinaciji sa pripravcima na osnovi sumpora produžuje se karenca, koja u tom slučaju za vinske sorte grožđa iznosi 56 dana.

U narednim danima meteorolozi najavljuju porast temperature zraka, što će uz visoku vlažnost zraka pogodovati razvoju pepelnice vinove loze. Stoga predlažemo primijeniti: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi i sl.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Ponovno podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka u zaraženom i sigurnosnom području. Prikaz zaraženih i sigurnosnih područja prikazan je na linku:

https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim ljepljivim pločama utvrdi prisutnost cvrčka, preporuka je da se krajem srpnja ili početkom kolovoza provede tretiranje američkog cvrčka.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                     E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis