Obavijest poljoprivrednicama

Obzirom da je dio lokaliteta na području grada Kaštela zahvatila tuča u petak poslijepodne, preporučujemo poljoprivrednicima primjenu (ukoliko već nisu) s nekim od biostimulatora (aminokiselinskih pripravaka) npr: Megafol, Delfan plus, Polyamin, Drin,  Siapton, Bioplex, Amino Vital, Diamin Plus.

Radi što boljeg oporavka biljaka primjenu ponoviti nakon 7-10 dana.

Vinogradari koji nisu obavili zaštitu prema našoj zadnjoj preporuci (16.07.) mogu koristiti  pripravke na osnovi folpeta,  botriticide ili pripravke na osnovi bakra pazeći na karence pogotovo u vinogradima sa sortama iz ranije epohe dozrijevanja.

Za sanaciju oštećenih maslinika primijeniti pripravke na osnovi bakra radi smanjenja širenja uzročnika bakterijske bolesti raka masline( Pseudomonas syringae pv. savstanoi) u odvojeno tretmanu od biostimulatora.

Pripravke primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

 

Pripremi za ispis