Precizna žetva

Dana 28.06.2021. na PG-u Jerković d.o.o., Josipa Kozarca 51, Koška, u Osječko-baranjskoj županiji održana je demonstracijska aktivnost na temu precizne poljoprivrede: „Precizna žetva“.

Organizator demonstracije je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, a u suradnji s prof. dr. sc. Ivanom Plaščakom s fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Katedra za geoinformacijske tehnologije i GIS.

Precizna žetva (žetva žitnim kombajnom opremljenim monitorom prinosa) omogućuje prikupljanje podataka o prinosu na svakoj pojedinoj lokaciji u polju, na osnovu koje se kasnije radi karta polja iz koje se u obradi mogu izvući podaci za narednu proizvodnu sezonu kao što su npr. potrebe za gnojivima na određenom dijelu polja, potrebe za zaštitom, potrebe za navodnjavanjem i slično.

Tijekom same demonstracijske aktivnosti u polju koja se odnosila na žetvu ječma kombajnom opremljenim sustavom za precizno navođenje i upravljanje te mjerenje i kartiranje prinosa okupljeni poljoprivredni proizvođači mogli su naučiti koje su komponente monitora prinosa, što je korisničko sučelje (zaslon u kabini), kako radi i izgleda diferencijalni GNSS prijamnik, što je, kako radi, gdje se nalazi i čemu služi osjetnik (senzor) masenog protoka, osjetnik za mjerenje vlage u zrnu, osjetnik brzine ventilatora, osjetnik brzine elevatora, osjetnik brzine kombajna, osjetnik širine zahvata i položaja hedera, kako se obavlja „čišćenje“ podataka prikupljenih monitorom prinosa te kako poboljšati preciznost mjerenja prinosa. Većinu navedenog (parametre i očitanja) okupljeni su pratili „uživo“, ali i putem mobilnog uređaja te uočili prednosti koncepta i sustava „Telematics“. Protumačena je i sama konačna vizualizacija podataka prikupljenih tijekom žetve te je izrađena karta prinosa.

 

 

Sustav za mjerenje prinosa na kombajnu sastoji se od osjetnika (senzora) protoka očišćenog zrna, osjetnika vlažnosti, osjetnika širine zahvata žetvenog uređaja (hedera), osjetnika položaja žetvenog uređaja i osjetnika brzine gibanja kombajna. Dobivene podatke od svih tih osjetnika računalo preko GNSS prijamnika povezuje s podacima o lokaciji. Preko software-a za unošenje prinosa prikupljaju se podaci, te se provode potrebni obračuni i spremaju sirovi podaci prinosa na mobilnom nosaču podataka. Glavno sredstvo za prijenos podataka između raznih komponenti informacijskog sustava su memorijske kartice PCMCIA, USB stick-ovi, telematika i slično.

Nakon izrade datoteke sirovih podataka, podatci se učitavaju u računalo, pregledavaju pogreške, isprave se i za daljnju obradu prenesu u drugi format. Da bi GIS obrađivane podatke mogao učitati i dalje obraditi, podatci se moraju konvertirati u za GIS čitljiv format podataka. Po pravilu se binarni polazni podatci prevedu u format podataka sa zarezom odvojenim vrijednostima (tzv. „.csv format“). Kod skoro svih sustava sirovi se podatci o prinosu u karte prinosa obrađuju tek u određenom GIS software-u.

Izrađene karte prinosa moguće je uspoređivati i preklapati u GIS sustavu te provoditi analize mogućih uzroka smanjenja prinosa na pojedinim lokacijama te planirati provođenje potrebnih agrotehničkih operacija na tim lokacijama.

 

 

Ivan Krušelj, mag. ing. agr.

Pripremi za ispis