Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana upućena je prije 20-ak dana (26.5. 2021.). U proteklom je razdoblju započelo vađenje usjeva ranijih hibrida zimskog luka, a u narednih desetak dana isto očekujemo sa usjevima zimskog češnjaka! Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja!

Od 3. lipnja najviše su dnevne temperature gotovo svakodnevno u rasponu 26,4-29,5°C! Zbog naoblaka ili sjevernog vjetra manje je vruće bilo jedino u danima 6.6., te posljednja dva dana (13. i 14.6.)! Na većini je lokaliteta palo značajno manje količine oborina od polumjesečnog prosjeka (51 mm) (vidi Tablicu 1.), ali je vlažnost zraka uz riječne doline povišena, kao i dugotrajnije zadržavanje vlage u usjevima (rosa)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti lukovičastog povrća u prvoj polovici mjeseca lipnja 2021. godine nekim mjernim lokalitetima  u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-15.6. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-15.6.  2021.

Vlažnost zraka

1.-15.6.  2021.

Prosječna temperatura zraka za 1.-15.6. 2021.
Belica 18,0 mm 1.710 minuta 79,88 % 18,40°C
Mursko Središće 5,2 mm 6.375 minuta 75,72 % 18,42°C
Novakovec 12,2 mm 1.120 minuta 74,79 % 18,42°C
Kotoriba 10,2 mm 2.325 minuta 69,00 % 18,58°C
Donja Dubrava 8,2 mm 3.455 minuta 70,83 % 18,72°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Zbog takvih uvjeta bilježimo vrlo povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju! U proteklom su razdoblju zbog iznadprosječnih oborina i svježijeg svibanjskog razdoblja zabilježeni su vrlo povoljni uvjeti za epidemijski razvoj najopasnije bolesti luka: plamenjače (Peronospora destructor). Na netretiranim gredicama proljetnog luka uzgajanog iz lučice tijekom jučerašnjeg je dana očitana zaraza nezaštićenih usjeva plamenjačom na mjestima uz rijeku Muru >60 %!  U narednom razdoblju (15.-20.6.) očekujemo porast dnevnih temperatura na vrijednosti 26-30°C, a početkom idućeg tjedna pravi toplinski val sa vrijednostima 33°C (21.-22.6.)!!

Vruće, sparno i vlažno (rosa, navodnjavanje orošavanjem) razdoblje tijekom posljednjih 10-ak pogoduje razvoju najčešće bolesti plamenjače luka (Peronospora destrucor), ali su zabilježeni i optimalni uvjeti za razvoj drugih bolesti luka (npr. Botrytis, Stemphylium). Naknadno, u idućem tjednu sa porastom dnevnih temperatura zraka na vrijednosti >30°C tržne usjeve luka dugog dana uzgajanih iz sjemena valja navodnjavati.

Ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz sjemena protiv plamenjače (Peronospora destructor), naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom. Od ostalih uzročnika bolesti s višim temperaturama i navodnjavanjem usjeva bilježimo rast opasnosti od purpurne pjegavosti i paleži luka (Stemphylium).

Stoga tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače (Peronospora), plijesni (Botrytis spp.) i ljubičaste (purpurne) pjegavosti luka (Stemphylium), uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Budući su u najvećem dijelu prve polovice lipnja o.g. najviše temperature zraka često bile u rasponu 26-29°C zabilježena je ranija prva pojava i razvoj populacije poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih uzročnika purpurne pjegavosti (Stemphylium) truleži luka (Erwinia)! Stoga preporučujemo  poduzeti mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera preporučujemo primijeniti i jedno od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U kritičnim je godinama dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 8-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis