Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 11 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za nekoliko primarnih infekcija plamenjačom vinove loze, ovisno o rasporedu oborina na pojedinim lokalitetima. Neke od  sorata vinove loze  na pragu su cvatnje te je stoga potrebno prije cvatnje provesti kvalitetnu zaštitu od infekcije plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Mogu se koristiti npr. Acrobat MZ, Forum Star, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP,  Mikal Flash, Mikal Premium F, Momentum trio, Magma triple, Pergado F i dr.

Budući da su neke sorte vinove loze osjetljive na infekcije botritisom (Botrytis cinerea) u fazi cvatnje, preporučujemo odabir jednog od pripravaka koji sadrže folpet ( Galben F, Mikal flash, Mikal premium F i dr.) koji štiti cvat od infekcije botritisom.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Mystic EC, Vivando, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME.

Od velike je važnosti, osobito pri suzbijanju pepelnice, da se isti pripravci ne koriste više od 2  puta tijekom sezone!

Ličinke američkog cvrčka nalaze se u razvojnoj fazi L1 ili L2 . Suzbijanje se provodi kada dostignu fazu L3. O optimalnom momentu suzbijanja američkog cvrčka biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Suzbijanje grozdovih moljaca potrebno je ako se na pregledanih 100 grozdića pronađe 30 ili više gusjenica ovih štetnika. U tom slučaju potrebno je primijeniti jedan od registriranih insekticida: Laser KS, Coragen SC, Avaunt 15 SC, Affirm.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Pripremi za ispis