Obavijest proizvođačima suncokreta

Proizvođačima suncokreta preporučujemo u fazi butonizacije protiv mnogobrojnih uzročnika bolesti: alternarie (Alternaria spp.), sive plijesni (Botritys cinerea), crne pjegavosti (Phoma macdonaldii), sklerotinie (Sclerotinia sclerotiorum), sive pjegavosti stabljike (Phomopsis helianthi), plamenjače (Plasmopara halstedii) primijeniti jedan od fungicida: Pictor,  Amistar Gold, Folicur EW 250, Retengo, Mistic EC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis