Obavijest maslinarima

MASLINARE UPUĆUJEMO NA PREGLED NASADA VIZUALNIM PREGLEDIMA I METODOM OTRESANJA.

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda, a nastavno na obavijest od 26.05.

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
paunovo oko

(Spilocaea oleagina)

slabe uvjeti za razvoj bolesti; zadnje zabilježeni uvjeti za infekciju za područje Krka uvjeti 25.05. ; za područje Cresa 19.05.; za područje Raba 24.05. i 06.06.; za područje Malog Lošinja 19.05. i 24.05.
 

 

 

 

maslinin moljac

(Prays oleae)

PREPORUČAMO OBAVITI TRETIRANJE U SLIJEDEĆIH  TJEDAN DANA; na većini kontrolnih punktova ulovi leptira iznad praga štetnosti; štetnik se uglavnom nalazi u fazi imaga antofagne  generacije i odlaganja jaja; u toku  tjedna očekujemo pojavu gusjenica; stanje u nasadima može biti različito ovisno o učestalosti provođenja zaštite; PREPORUČENO TRETIRANJE JE JEDNO OD NAJVAŽNIJIH U PROIZVODNOJ SEZONI I NE BI GA TREBALO IZOSTAVITI; preporučamo pripravke na osnovi spinetorama ili fosmeta ili deltametrina (pregled pripravaka u tablici niže)
 

maslinin resičar

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; i dalje preporučamo praćenje štetnika vizualnim lovkama
 

 

maslinin svrdlaš

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

NA DIJELU LOKALITETA BILJEŽIMO POJAVU!!!; preporučamo obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu (kečer, kišobran, plahta); VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); do okoštavanja plodovi su najosjetljiviji na napad ovog štetnika; suzbija se zajedno sa maslinovim moljcem; prema potrebi tretiranje ponoviti
 

štitaste uši

mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem; bilježimo izlazak ličinki
mušica kore

(Resseliella oleisuga)

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama; redovno MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE NAPADNUTE IZBOJE; pregled kore pri bazi izboja; praćenje populacije žutim vizualnim pločama
 

 

pipe

na cijelom području bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa, preporučamo vizualni pregled listova i metoda otresanja u starijim nasadima; u mlađim nasadima i obnovljenim stablima dodatno povesti računa;  preporučamo POSTAVLJANJE LOVNIH POJASEVA ovisno o njihovoj širini  i dvostrukih (u dva niza)
 

potkornjaci

 

radi smanjenja brojnosti obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i lovnih svežnjeva, i/ili alkoholnih i vizualnih lovki

 

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 15.06.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA

sistemično paunovo oko
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

 

  m. moljac
spinetoram DELEGATE 250 WG kontaktno, želučano m.moljac
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac,

m.muha

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

RITMUS; DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano m.moljac

m.muha

m.medić

m.buha

parafinsko ulje MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE kontaktno štitaste uši

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Pripremi za ispis