Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Povremene oborine koje su prevladavale proteklih dana na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije uzrokovale su infekciju krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Kako je od posljednje preporuke prošlo 12 dana potrebno je zbog intenzivnog porasta mladica u nasadima jabuka i krušaka izvršiti zaštitu jednim od pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone ili Indar 5 EW. Navedeni pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Zbog duljeg preventivnog djelovanja potrebno je sistemičnim fungicidima dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG ili Caption 80 WG.

Pošto pripravci na osnovi sumpora na višim temperaturama mogu uzrokovati fitotoksičnost, potrebno je tretiranje obaviti u večernjim satima kada su temperature niže.

U nasadima jabuka gdje je pepelnice (Podosphaera leucotricha) dominantna uz kemijsku zaštitu preporuča se mehanički odstraniti zaražene izbojke, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Kako i dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) potrebno je redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis