Obavijest proizvođačima krumpira

Agroklimatološke stanice početkom lipnja bilježe pojavu infekcije plamenjačom te koncentričnom pjegavosti. Plamenjača krumpira (Phytophthora infestans) ekonomski je najvažnija bolest krumpira. Napada list, stabljiku i gomolje. Na listu se najprije vide žute pjege koje s vremenom postaju smeđe, a tkivo unutar pjega se suši.

Kod koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) simptomi se manifestiraju na donjim listovima na kojima se javljaju pjege unutar kojih su koncentrični krugovi.

Važno je da proizvođači pregledaju svoje usjeve, te obave mjere zaštite što prije.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira su: EQUATION PRO, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, POLYRAM DF, PENNCOZEB 75 DG i dr.

Preparati ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, STAR 80 WP osim plamenjače suzbijaju i koncentričnu pjegavost.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Redovan pregled lišća i odstranjivanje listova sa leglima jaja najbolja je preventivna mjera suzbijanja krumpirove zlatice. U kemijsko suzbijanje se kreće kada se na busu nađu više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije) a krumpir je slabo razvijen. Ličinke se suzbijaju ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, te ličinke ljetne generacije suzbijati kada ih ima 20-30 po busu.

Sredstava dozvoljena za suzbijanje krumpirove zlatice su: DIREKT (krajnji rok za prodaju zaliha je 01.05.2021., krajnji rok za primjenu zaliha 01.05.2022.), FASTAC 10EC (krajnji rok za prodaju zaliha je 01.05.2021., krajnji rok za primjenu zaliha 01.05.2022.), SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC,  i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Pripremi za ispis