Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke prošlo je 11 dana, kako su vremenski uvjeti povoljni za razvoj infekcija, preporučamo u narednim danima obaviti zaštitu vinove loze i to protiv plamenjače (Plasmopora viticola) nekim preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Curzate F, Electis WG, Moximate 505 WP, Pergado F, Ridomil Gold MZ Pepite, Forum Star i dr., posebice ovim preparatima potrebno je tretirati sorte koje su ranijeg početka cvatnje (Chardonnay, Pinot sivi, Pinot bijeli).

Mikal premium, Mikal Flash te Curzate F smanjuju mogućnost razvoja ranog botritisa (Botrytis cinerea).

Osim plamenjače potrebno je i provesti zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME i dr.

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je sredinom mjeseca travnja. U narednim danima potrebno je provoditi preglede grozdića na prisutnost gusjenica. Sredstva dozvoljena za suzbijanje pepeljastog moljca su: Cythrin Max, Affirm, Avaunt 15 SCLaser Rotor SuperCoragen SC i dr.

Kod primjene insekticida važno je da se pokosi sav cvatući korovi u vinogradu i da se zaštita obavlja u večernjim satima kada pčele ne lete.

Obilaskom terena, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) čije su ličinke u razvojnom stadiju L1 te nije potrebno provoditi njegovo suzbijanje u ovom trenutku!

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Pripremi za ispis