Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke proteklo je 13 dana, a agroklimatske stanice su u tom periodu zabilježile manju količinu kiše koja je je bila lokalnog karaktera. Zabilježen je i značajniji porast temperature te su srednje dnevne temperature zraka u posljednjih sedam dana uglavnom nešto više od 20 C što je ubrzalo porast vinove loze te u posljednjih sedam dana bilježimo očekivani porast od dva lista tjedno. Na pojedinim je lokacijama zabilježen početak cvatnje ranijih sorata vinove loze.

U lošije zaštićenim vinogradima od početka lipnja vidljive su uljne pjege i sporulacija na naličju listova kao posljedica ostvarenih infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) razdoblju od 18. do 25. svibnja te je sada omogućeno i sekundarno širenje bolesti u vinogradu što može omogućiti i zadržavanje rose na listovima u trajanju od barem 2 sata.

Od druge polovice svibnja prevladavalo i izrazito povoljno razdoblje za ranu pojavu sive plijesni, a posljednjih dana izrazito raste i rizik od širenja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

 

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze pred početak cvatnje preporučamo sistemične fungicide Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Armetil M, Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F, Vincare, Pergado F, Magma triple, Momentum trio i slične.

S obzirom na povoljne uvjete za razvoj sive plijesni na osjetljivim sortama prednost dajte pripravcima koji sadrže folpet ili koristite specifični botriticid.

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna Expirience , Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, i sl.

 

U vinogradima traje let pepeljastog grozdovog moljca, a značajnije ulove bilježimo od 27. svibnja.  Suzbijanje je potrebno provoditi ako se na 100 pregledanih grozdića uoči 30 gusjenica preporučamo primjenu insekticida: Avaunt 15 SC, Radiant, Laser KS, Sindoxa, Coragen SC, Affirm

 

U vinogradima nalazimo i ličinke američkog cvrčka, prijenosnika zlatne žutice vinove loze, koje su u L1 razvojnom stadiju. Suzbijanje se provodi kada su ličinke u stadiju L3 o čemu ćemo vas obavijestiti u narednim preporukama.

 

U fazi cvatnje  vinove loze radi zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca te u vinogradu prije primjene insekticida treba biti pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

  1. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis