Obavijest proizvođačima višnje

Kišovito i nestabilno vrijeme tijekom svibnja omogućilo je nekoliko jakih infekcija uzročnikom kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji i trešnji te je na nezaštićenim stablima vidljiva izrazito jaka pojava simptoma bolesti i početak opadanja lišća.

 

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti fungicidi kraće karence kao što su Luna Expirience s karencom 7 dana ili Chromodin S-65, Syllit 544 SC i Topsin M 500 SC s karencom 14 dana.

 

 

U nasadima trešnje i višnje od početka lipnja bilježimo visoku populaciju  trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Za zaštitu u fazi promjene boje plodova mogu se koristiti insekticidi  Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG (karenca 14 dana) te Decis 100 EC, Scatto, Demetrina 25 EC i Rotor Super (karenca 7 dana).

 

Vodite računa o karenci odabranog pripravka, a na trešnjama koje dozrijevaju i počinje njihova berba ne preporučamo obavljati zaštitu!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

 

  1. mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis