Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U nasadima jabuka i krušaka prestala je opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) a za kišovitih dana je moguće sekundarno širenje bolesti u voćnjacima s vidljivim simptomima.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova jabuke preventivnim, kontaktnim pripravcima,  a razmaci između tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju sredstva.

 

Od kontaktnih pripravaka za zaštitu se  mogu koristiti fungicidi na kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC) ili metirama (Polyram DF).

 

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se korisiti pripravci na bazi  na bazi sumpora. Također je moguća primjena pripravaka iz skupine strobilurina koji daju zaštitu od obje navedene bolesti: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato Plus ili Tercel WG.

U nasadima jabuka gdje je pepelnica dominantan problem, a manji je problem krastavost moguća je primjena pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME ili Sercadis.

 

Vodite računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari.

 

Od početka lipnja bilježimo značajno manju količinu kiše i višu temperaturu te su sada povoljniji uvjeti za  let, kopulaciju i odlaganju jaja jabučnog savijača. U naradnim danima planirajte i suzbijanje ovog štetnika insekticidima kao što su Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr

 

U voćnjacima jabuka je potrebno pratiti populaciju lisnih uši, jabučne krvave uši, crvenog voćnog pauka te pojavu mina lisnog minera okruglih mina i prema potrebi obaviti tretiranje. Tijekom proteklog tjedna u nekim voćnjacima zabilježen je porast populacije jabučne zelene uši te prve mine lisnog minera okruglih mina.

Nasadima krušaka potrebno je pratiti populaciju kruškine buhe.

 

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis