Obavijest vinogradarima

U zadnjoj dekadi svibnja završilo je inkubacijsko razdoblje primarnih infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), te se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi peronospore. Porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28 °C potaknuo je početak cvatnje ranih sorata (Chadonnay, Pinot i dr.).

Za suzbijanje plamenjače predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka: Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Armetil M  i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovati će razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog btritisa ili sive plijesni, naročito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Početak leta grožđanih moljaca bilježimo od 20. travnja, a početak pojave gusjenica prve generacije grođžanih moljaca zabilježen je 27. svibnja. Prije početka pune cvatnje vinogradarima savjetujemo primjenu insekticida: Radiant, Laser KS, Avaunt 15 SC, Sindoxa, Coragen SC ili Affirm.

Od kraja svibnja na području Popovače i Letovanskog Vrha prati se brojnost i razvojni stadiji ličinki američkog cvrčka. Budući da još uvijek prevladavaju ličinke prvog razvojnog stadija – L1, nije potrebno provoditi njihovo suzbijanje.

Radi zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

Korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

 E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis