Obavijest voćarima

U narednih nekoliko dana mogući su lokalni pljuskovi koji će pogodovati infekcijama fuzikladijem (Venturia inaequalis). Budući da bolju zaštitu od infekcije plodova pružaju sredstva kontaktnog djelovanja, prije najavljene kiše potrebno je provesti preventivnu zaštitu jednim od pripravaka na bazi sljedećih aktivnih tvari: ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC).  Zaštitu treba ponoviti nakon 30-tak mm oborina.

Za suzbijanje pepelnice ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti Luna Expirience, Domark 40, Sercadis, Zato 50 WG , Zato plus i dr.

Ako je od prethodne primjene insekticida za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella) proteklo više od 12 dana, potrebno je primijeniti jedan od pripravaka: Mospilan 20 SP, 480, Imidan 50, Laser, Coragen 20, Voliam targo i dr.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

    Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis