Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 12 dana tijekom kojih su zabilježene oborine lokalnog karaktera, povišena relativna vlaga zraka (70-99%), dok su se srednje dnevne temperature kretale 21-23 C, a maksimalne vrijednosti su dostizale 27-30 C.

U protekla 3 dana nešto više temperature zraka potakle su sami početak cvatnje ranih sorata vinove loze.

U vinogradima u kojima nisu provođene redovite mjere zaštite  uočavaju se simptomi plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)  u vidu žutih pjega na licu lista, a na naličju su prisutne bijele prevlake. Ovime su ostvareni uvjeti za sekundarno širenje plamenjače vinove loze pri temperaturama iznad 10 C, uz vlaženje zelenih dijelova loze barem 2 sata koje može biti uvjetovano kišom ali i dužim zadržavanja rose tijekom dana ili pojave magle.

Upućujemo vinogradare na redovite kontrole zdravstvenog stanja nasada te provođenje mjera zaštite vodeći računa o razmacima između tretiranja.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze, predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka:

Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Armetil M  i dr.

 

Sparno i toplo vrijeme sa prosječnom relativnom vlagom zraka  pogoduje razvoju pepelnice Erysiphe necator  čiji jači razvoj očekujemo u narednom periodu osobito u nasadima u kojima je i protekle godine bila problem, stoga obavezno primijeniti jedan od pripravaka za suzbijanje pepelnice:  Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

 

Vremenski uvjeti u  prethodnom razdoblje pogodovali su pojavi  razvoju ranog botritisa ili sive plijesni (Botrytis cinerea) na osjetljivim sortama. U nasadima sa osjetljivim sortimentom (rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac) kod odabira pripravaka za suzbijanje plamenjače prednost dati onima koji sadrže uz sistemičnu komponentu i  folpet, a moguća je primjena i botriticida.

 

Od 20. travnja bilježimo let sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a početak pojave gusjenica prve generacije grožđanih moljaca zabilježen je 28. svibnja.

Preporučamo izvršiti preglede nasada na prisutnost gusjenica koje se nalaze u grozdićima te ako se na 100 pregledanih grozdića uoči 30 gusjenica preporučamo primjenu insekticida: Avaunt 15 SC, Radiant, Laser KS, Sindoxa, Coragen SC ili Affirm.

 

Pratimo razvoj američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) čije su ličinke u razvojnom stadiju L1 te nije potrebno provoditi njegovo suzbijanje u ovom trenutku!

Obzirom na početak cvatnje vinove loze glede zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN142/12)

Korovna flora koja služi za pokrov u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis