Obavijest za proizvođače jabuka i krušaka

Prema vremenskoj prognozi za Karlovačku županiju, vrijeme bi trebalo  biti stabilno bez padalina do petka kada se očekuju padaline. Preporuča se proizvođačima da preventivno zaštite svoje nasade protiv čađave krastavosti (Venturia inequalis)  dozvoljenim preparatima:

Kastor, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Dithane m-45, Mankozeb, Pennozeb 75 DG, Star 80 WP, Indofil 80 WP i drugi.

Za zaštitu protiv pepelnice dozvoljeni preparati su: Luna experience, Domark 40 ME, Sercadis i drugi.

U nasadima je potrebno provesti suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) dozvoljenim preparatima: Affirm opti, Affirm, Coragen 20 SC, Harpun, Voliam targo, Imidan 50 WG i drugi.

Pri odabiru preparata je potrebno povesti računa o tome da se koriste preparati koji su korišteni najmanji broj puta.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis