Obavijest proizvođačima žitarica

Budući da je pšenica u fazi početka klasanja, a vremenske prilike su pogodne za razvoj najznačajnijih bolesti lista: smeđa pjegavost pšenice (Septoria tritici), pepelnica (Errysiphe graminis) i hrđe (Puccinia) treba zaštiti gornji list ili zastavicu o kojem ovisi nalijevanje zrna, a također treba zaštiti i klas od paleži klasa (Fusarium spp.)

Preporuča se primjena fungicida koji suzbijaju bolesti lista, a ujedno i smanjuju zarazu na klasu: PROSARO 250 EC, ELATUS ERA, ZAKEO XTRA, CARAMBA, SEGURIS ERA, i dr.

U usjevima ječma povoljni su uvjeti za razvoj mrežaste pjegavosti lista (Pyrenophora teres) i sive pjegavosti lista (Rhyncosporium secalis), te je potrebno napraviti tretiranje.

Preporuča se primjena: AMISTAR 250 EC, FALCON FORTE, CONTROLAN, ELATUS PLUS, FOLICUR EW 250, i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis